Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2013/0181(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0143/2014

Texte depuse :

A7-0143/2014

Dezbateri :

Voturi :

PV 11/03/2014 - 9.2
CRE 11/03/2014 - 9.2
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2014)0181

Texte adoptate
PDF 428kWORD 202k
Marţi, 11 martie 2014 - Strasbourg
Statisticile pentru procedura privind dezechilibrele macroeconomice ***I
P7_TA(2014)0181A7-0143/2014

Amendamentele adoptate de Parlamentul European la 11 martie 2014 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind furnizarea și calitatea statisticilor pentru procedura privind dezechilibrele macroeconomice (COM(2013)0342 – C7-0162/2013 – 2013/0181(COD))(1)

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Textul propus de Comisie   Amendamentul
Amendamentul 1
Propunere de regulament
Considerentul 1
(1)  Regulamentul (UE) nr. 1176/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 noiembrie 2011 privind prevenirea și corectarea dezechilibrelor macroeconomice1 instituie un mecanism de alertă pentru a facilita detectarea rapidă și monitorizarea dezechilibrelor. În cadrul acestui mecanism, Comisia are obligația de a întocmi un raport anual privind mecanismul de alertă (RMA) care cuprinde o evaluare economică și financiară calitativă și care identifică statele membre despre care Comisia consideră că pot fi afectate de dezechilibre sau că se pot confrunta cu riscul de a afectate de astfel de dezechilibre.
(1)  Regulamentul (UE) nr. 1176/2011 al Parlamentului European și al Consiliului1 (PDM) instituie un mecanism de alertă pentru a facilita detectarea rapidă și monitorizarea dezechilibrelor. În cadrul acestui mecanism, Comisia are obligația de a întocmi un raport anual privind mecanismul de alertă (RMA) care cuprinde o evaluare economică și financiară calitativă și care identifică statele membre despre care Comisia consideră că pot fi afectate de dezechilibre sau că se pot confrunta cu riscul de a fi afectate de astfel de dezechilibre.
__________________
__________________
1 JO L 306, 23.11.11, p.25.
1 Regulamentul (UE) nr. 1176/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 noiembrie 2011 privind prevenirea și corectarea dezechilibrelor macroeconomice (JO L 306, 23.11.2011, p. 25).
Amendamentul 2
Propunere de regulament
Considerentul 3
(3)  Datele statistice fiabile constituie baza supravegherii eficace a dezechilibrelor macroeconomice. În vederea garantării unor statistici sigure și independente, statele membre ar trebui să asigure independența profesională a autorităților statistice naționale în conformitate cu Codul de practici privind statisticile europene prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene3.
(3)  Datele statistice fiabile, precise și utile sunt esențiale în vederea supravegherii eficace a dezechilibrelor macroeconomice. În vederea garantării unor statistici sigure și independente, independența Eurostat ar trebui consolidată în conformitate cu propunerile Parlamentului European de revizuire a Regulamentului (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliuluia , iar statele membre ar trebui să asigure independența profesională a autorităților statistice naționale în conformitate cu Codul de practici privind statisticile europene prevăzut în regulamentul respectiv.
__________________
3JO L 87, 31.3.2009, p. 164
1a Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1101/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind transmiterea de date statistice confidențiale Biroului Statistic al Comunităților Europene, a Regulamentului (CE) nr. 322/97 al Consiliului privind statisticile comunitare și a Deciziei 89/382/CEE, Euratom a Consiliului de constituire a Comitetului pentru programele statistice ale Comunităților Europene (JO L 87, 31.3.2009, p. 164).
Amendamentul 3
Propunere de regulament
Considerentul 3 a (nou)
(3a)  Este necesar ca Comisia să abordeze în continuare necesitatea de informații statistice fiabile, care să permită politicilor UE să fie mai bine adaptate la realitățile economice, sociale și teritoriale de la nivel regional.
Amendamentul 4
Propunere de regulament
Considerentul 4
(4)  Raportul anual privind mecanismul de alertă (RMA), bazat pe un tablou de bord care conține un set de indicatori ale căror valori sunt comparate cu pragurile lor indicative, constituie un dispozitiv de examinare inițială prin care Comisia identifică statele membre ale căror evoluții justifică efectuarea unor analize suplimentare mai detaliate cu scopul de a stabili dacă există sau riscă să apară dezechilibre. RMA ar trebui să includă date relevante pentru PDM. Cu toate acestea, factorii determinanți ai evoluțiilor analizate vor fi studiați în detaliu în cadrul examinărilor aprofundate, în vederea stabilirii naturii dezechilibrelor. Tabloul de bord și pragurile stabilite nu sunt interpretate mecanic, ci fac obiectul unei lecturi economice. Atunci când se efectuează analize aprofundate, Comisia examinează o gamă largă de variabile economice și informații suplimentare, ținând seama în mod corespunzător de circumstanțele specifice fiecărei țări. Din aceste motive, toate datele care pot fi utilizate pentru procedura privind dezechilibrele macroeconomice nu pot fi enumerate în prealabil în mod exhaustiv, ci ar trebui definite făcându-se trimitere la procedurile prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1176/2011 cu privire la detectarea dezechilibrelor macroeconomice, precum și cu privire la prevenirea și corectarea dezechilibrelor macroeconomice excesive în cadrul Uniunii. În punerea în aplicare a procedurii privind dezechilibrele macroeconomice, Consiliul și Comisia ar trebui să acorde prioritate statisticilor care sunt elaborate și transmise Comisiei (Eurostat) de către statele membre. Alte statistici, care nu sunt elaborate și transmise în acest mod, ar trebui să fie utilizate doar în cazul în care statisticile menționate anterior nu oferă informațiile necesare, și ținând seama de calitatea acestor alte statistici.
(4)  Raportul anual privind mecanismul de alertă (RMA), bazat pe un tablou de bord care conține un set de indicatori ale căror valori sunt comparate cu pragurile lor indicative, constituie un dispozitiv de examinare inițială prin care Comisia identifică statele membre ale căror evoluții justifică efectuarea unor analize suplimentare mai detaliate cu scopul de a stabili dacă există sau riscă să apară dezechilibre. RMA ar trebui să includă date relevante pentru PDM. Cu toate acestea, factorii determinanți ai evoluțiilor analizate vor fi studiați în detaliu în cadrul examinărilor aprofundate, în vederea stabilirii naturii dezechilibrelor. Tabloul de bord și pragurile stabilite nu ar trebui interpretate mecanic, ci ar trebui să facă obiectul unei lecturi economice. Atunci când se efectuează analize aprofundate, Comisia examinează o gamă largă de variabile economice și informații suplimentare, ținând seama în mod corespunzător de circumstanțele specifice fiecărei țări. Din aceste motive, toate datele care pot fi utilizate pentru procedura privind dezechilibrele macroeconomice nu pot fi enumerate în prealabil în mod exhaustiv, ci ar trebui definite făcându-se trimitere la procedurile prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1176/2011 cu privire la detectarea dezechilibrelor macroeconomice, precum și cu privire la prevenirea și corectarea dezechilibrelor macroeconomice excesive în cadrul Uniunii. În punerea în aplicare a procedurii privind dezechilibrele macroeconomice, precum și în monitorizarea și evaluarea acesteia, Parlamentul European, Consiliu și Comisia ar trebui să acorde prioritate statisticilor care sunt elaborate și transmise Comisiei (Eurostat) de către statele membre. Alte statistici, care nu sunt elaborate și transmise în acest mod, ar trebui să fie utilizate doar în cazul în care statisticile menționate anterior nu oferă informațiile necesare, și ținând seama de calitatea acestor alte statistici.
Amendamentul 5
Propunere de regulament
Considerentul 5
(5)  Ar trebui să fie instituită o procedură fiabilă pentru elaborarea, monitorizarea și publicarea datelor relevante pentru procedura privind dezechilibrele macroeconomice (denumite în continuare „datele relevante pentru PDM”), precum și o îmbunătățire continuă a informațiilor statistice de bază în conformitate cu cadrele Comisiei de management al calității pentru statisticile europene4. Grupul directorilor în domeniul statisticilor macroeconomice (Directors of Macroeconomic Statistics - DMES), creat de Comisie, este un grup de experți calificat să furnizeze Comisiei (Eurostat) asistența necesară pentru aplicarea unei proceduri de monitorizare fiabile a calității datelor relevante pentru PDM.
(5)  Ar trebui să fie instituită o procedură fiabilă pentru colectarea, compilarea, monitorizarea și publicarea datelor relevante pentru procedura privind dezechilibrele macroeconomice (denumite în continuare „datele relevante pentru PDM”), precum și o îmbunătățire continuă a informațiilor statistice de bază în conformitate cu cadrele Comisiei de management al calității pentru statisticile europene4. Grupul directorilor în domeniul statisticilor macroeconomice (Directors of Macroeconomic Statistics – DMES) creat de Comisie, printre membrii căruia se numără și experți ai Comitetului Sistemului Statistic European și ai Sistemului European al Băncilor Centrale, este un grup de experți calificat să furnizeze Comisiei (Eurostat) asistența necesară pentru aplicarea unei proceduri fiabile de monitorizare a calității datelor relevante pentru PDM.
__________________
__________________
4 COM(2005)217 final și COM(2011)211 final.
4 COM(2005)0217 și COM(2011)0211.
Amendamentul 6
Propunere de regulament
Considerentul 6
(6)  Este esențial ca producția statistică necesară pentru îndeplinirea activităților Uniunii să se bazeze numai pe date fiabile. În producerea datelor relevante pentru PDM, care reprezintă un element esențial pentru detectarea dezechilibrelor macroeconomice, precum și pentru prevenirea și corectarea dezechilibrelor macroeconomice excesive în cadrul Uniunii, datele nefiabile pot avea un impact semnificativ asupra interesului Uniunii. Sunt necesare măsuri suplimentare pentru a spori eficacitatea producerii, furnizării și monitorizării calității datelor relevante pentru PDM în scopul utilizării pentru procedura privind dezechilibrele macroeconomice. Măsurile respective ar trebui să sporească credibilitatea informațiilor statistice de bază, precum și credibilitatea furnizării și monitorizării calității datelor relevante pentru PDM. Pentru a descuraja prezentarea, în mod intenționat sau dintr-o gravă neglijență, a unor date relevante pentru PDM eronate, ar trebui instituit un mecanism de sancțiuni financiare care va fi utilizat, de asemenea, pentru asigurarea diligenței cuvenite în producerea datelor relevante pentru PDM.
(6)  Este esențial ca producția statistică necesară pentru îndeplinirea activităților Uniunii să se bazeze pe date fiabile. Este oportun ca procedurile stabilite în Regulamentul (UE) nr. 1176/2011 și în Regulamentul (UE) nr. 1174/2011 să fie completate cu un cadru oficial corespunzător pentru compilarea, monitorizarea calității și difuzarea datelor relevante pentru PDM, în conformitate cu criteriile de calitate comune prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 223/2009. Adoptarea unor măsuri suplimentare ar trebui să sporească eficacitatea producerii, furnizării și monitorizării calității datelor relevante pentru PDM, astfel de măsuri fiind totodată necesare în scopul derulării procedurii privind dezechilibrele macroeconomice. Măsurile respective ar trebui să sporească credibilitatea informațiilor statistice de bază, precum și credibilitatea furnizării și monitorizării calității datelor relevante pentru PDM.
Amendamentul 7
Propunere de regulament
Considerentul 6 a (nou)
(6a)  Pentru a descuraja prezentarea, în mod intenționat sau dintr-o gravă neglijență, a unor date relevante pentru PDM eronate, ar trebui instituit un mecanism corectiv care va fi utilizat, de asemenea, pentru asigurarea diligenței necesare în ceea ce privește producerea datelor relevante pentru PDM.
Amendamentul 8
Propunere de regulament
Considerentul 7
(7)  În completarea normelor privind calcularea amenzilor aplicabile în cazul manipulării statisticilor, precum și a normelor privind procedurile care trebuie urmate de Comisie în vederea anchetării unor astfel de acțiuni, Comisiei ar trebui să i se delege, în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (denumit în continuare „tratatul”), competența de a adopta acte în care să se precizeze criterii detaliate de stabilire a cuantumului amenzii și de desfășurare a anchetelor Comisiei. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți. Atunci când pregătește și elaborează acte delegate, Comisia ar trebui să asigure transmiterea simultană, în timp util și adecvată a documentelor relevante către Parlamentul European și Consiliu.
(7)  În completarea normelor privind calcularea depozitelor purtătoare de dobândă și a amenzilor aplicabile în cazul manipulării statisticilor, precum și a normelor privind procedurile care trebuie urmate de Comisie în vederea derulării anchetelor cu privire la manipularea statisticilor, Comisiei ar trebui să i se delege, în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (denumit în continuare „tratatul”), competența de a adopta acte în care să se precizeze criterii detaliate de stabilire a cuantumului amenzii și de desfășurare a anchetelor Comisiei. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți. Atunci când pregătește și elaborează acte delegate, Comisia ar trebui să asigure transmiterea simultană, în timp util și adecvată a documentelor relevante către Parlamentul European și Consiliu.
Amendamentul 9
Propunere de regulament
Considerentul 8
(8)   Ar trebui ca între Comisie și autoritățile statistice ale statelor membre să existe o strânsă cooperare și un dialog continuu pentru a asigura calitatea datelor relevante pentru PDM care sunt raportate de statele membre, precum și a informațiilor statistice de bază.
(8)  Continua cooperare și coordonare dintre Comisie (Eurostat) și autoritățile de statistică din statele membre reprezintă un element important pentru coordonarea eficientă a activităților statistice în cadrul Sistemului Statistic European (SSE). Această cooperare trebuie consolidată pentru a asigura calitatea datelor relevante pentru PDM care sunt raportate de statele membre, precum și a informațiilor statistice de bază; în procesul de elaborare, producere și difuzare a datelor relevante pentru PDM în cadrul structurii corespunzătoare de guvernanță și al programelor de lucru pentru datele statistice ale SSE și SEBC, ar trebui respectate separarea instituțională a Sistemului European al Băncilor Centrale (SEBC) și independența băncilor centrale.
Amendamentul 10
Propunere de regulament
Considerentul 9
(9)  Ar trebui să fie asigurată o cooperare strânsă între Sistemul Statistic European și Sistemul European al Băncilor Centrale în legătură cu datele relevante pentru PDM, în conformitate cu articolul 9 din Regulamentul (CE) nr. 223/2009, cu scopul de a minimiza sarcina de raportare, a garanta coerența, a îmbunătăți statisticile de bază și a asigura comparabilitatea.
(9)  Întrucât SSE răspunde de producerea unei serii de date statistice care se află la baza datelor relevante pentru PDM, iar SEBC răspunde de producerea unei alte serii de date statistice care se află la baza datelor relevante pentru PDM, ar trebui să fie asigurată o cooperare strânsă între cele două sisteme în legătură cu datele relevante pentru PDM, în conformitate cu articolul 9 din Regulamentul (CE) nr. 223/2009, cu scopul de a minimiza sarcina de raportare, a garanta coerența, a îmbunătăți statisticile de bază și a asigura comparabilitatea. Mecanismele operaționale practice pentru cooperarea dintre SSE și SEBC în vederea asigurării calității datelor relevante pentru PDM ar putea fi stabilite într-un memorandum de înțelegere. Având în vedere experiența sa de lungă durată în ceea ce privește datele statistice vizate de datele relevante pentru PDM, Comitetul pentru statistici monetare, financiare și referitoare la balanțe de plăți (CMFB), înființat prin Decizia 2006/856/CE a Consiliului1a, ar putea oferi recomandări cu privire la mecanismele operaționale practice pentru cooperare, care ar putea fi reflectate în memorandumul de înțelegere.
_____________
1a.  JO L 332, 30.11.2006, p. 21.
Amendamentul 11
Propunere de regulament
Considerentul 9 a (nou)
(9a)  Dispozițiile prevăzute în prezentul regulament trebuie considerate în cadrul consolidării guvernanței economice europene, care impune o mai mare responsabilitate democratică atât la nivel național, cât și la nivelul Uniunii. Îmbunătățirea sistemului de monitorizare statistică a datelor relevante pentru PDM ar trebui să includă o implicare mai profundă și mai promptă a parlamentelor naționale și a Parlamentului European. Deși recunoaște faptul că omologii Parlamentului European în cadrul dialogului sunt instituțiile relevante ale Uniunii și reprezentanții lor, comisia competentă în fond a Parlamentului European poate trimite invitații și reprezentanților institutelor naționale de statistică (INS) în vederea participării lor, în mod voluntar, la audieri.
Amendamentul 12
Propunere de regulament
Considerentul 9 b (nou)
(9b)  Consolidarea guvernanței economice prin îmbunătățirea sistemului de monitorizare statistică a datelor relevante pentru PDM ar trebui să includă implicarea mai profundă și mai promptă a parlamentelor naționale și a Parlamentului European.
Amendamentul 13
Propunere de regulament
Considerentul 12 a (nou)
(12a)  Cu toate acestea, suspendarea fondurilor în urma aplicării procedurii privind dezechilibrele macroeconomice nu ar trebui să constituie decât o măsură de ultimă instanță și ar trebui să țină seama de analize aprofundate ale indicatorilor privind șomajul, sărăcia și scăderea PIB-ului.
Amendamentul 14
Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2 a (nou)
(2a)  Procedurile de asigurare a calității stabilite în cadrul prezentului regulament se bazează pe cele mai bune practici aplicabile procedurilor existente de asigurare a calității și țin seama de ele. Acestea nu au ca rezultat dublarea eforturilor de asigurare a calității și nici serii de date paralele.
Amendamentul 15
Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2
(2)  Termenele limită pentru transmiterea datelor relevante pentru PDM sunt cele stabilite în conformitate cu actele de bază relevante sau sunt comunicate de Comisie în calendare specifice, luând în considerare necesitățile Uniunii.
(2)  Termenele-limită pentru transmiterea datelor relevante pentru PDM sunt cele stabilite în conformitate cu actele de bază relevante sau sunt comunicate de Comisie în calendare specifice, luând în considerare cadrul semestrului european și necesitățile Uniunii.
Amendamentul 16
Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 3
(3)  Comisia indică statelor membre, în fiecare an, calendarul pentru Raportul anual privind mecanismul de alertă instituit prin articolul 3 din Regulamentul (UE) nr. 1176/2011. Pe baza acestui calendar și a termenelor și calendarelor menționate la alineatul (2), Comisia decide și comunică statelor membre, de asemenea, o dată limită pentru transmiterea de către acestea a tuturor datelor celor mai actualizate care sunt relevante pentru PDM.
(3)  Comisia indică statelor membre, în fiecare an, calendarul pentru Raportul anual privind mecanismul de alertă instituit prin articolul 3 din Regulamentul (UE) nr. 1176/2011. Pe baza acestui calendar și a termenelor și calendarelor menționate la alineatul (2), Comisia decide și comunică statelor membre, de asemenea, o dată-limită pentru extragerea de către Comisie (Eurostat) a datelor relevante pentru PDM în vederea calculării indicatorilor tabloului de bord al PDM pentru fiecare stat membru și în vederea creării unei baze de date de referință privind datele care sunt relevante pentru PDM.
Amendamentul 17
Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 3 a (nou)
(3a)  În termen de cel mult cinci zile lucrătoare de la data-limită, Comisia (Eurostat) asigură accesul fiecărui stat membru, în vederea verificării, la baza de date de referință care conține datele relevante pentru PDM care au fost extrase. Statele membre verifică și confirmă sau modifică datele în termen de șapte zile lucrătoare după perioada de cinci zile menționată.
Amendamentul 18
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1
(1)  Atunci când transmit datele relevante pentru PDM menționate la articolul 1, statele membre trimit Comisiei (Eurostat), sub forma unui raport privind calitatea, informații care arată modul în care aceste date sunt calculate, inclusiv orice modificare survenită în privința surselor și metodelor.
(1)  Atunci când transmit datele relevante pentru PDM menționate la articolul 1, statele membre prezintă Comisiei (Eurostat), sub forma unui raport privind calitatea, informații care indică modul în care aceste date sunt calculate, inclusiv orice modificare survenită în privința surselor și metodelor.
Amendamentul 19
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 a (nou)
(2a)  Statele membre transmit raportul privind calitatea în termen de șapte zile, astfel cum se menționează la articolul 2 alineatul (3a).
Amendamentul 20
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3
(3)  Comisia adoptă acte de punere în aplicare în vederea definirii modalităților, structurii și periodicității rapoartelor privind calitatea. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 14 alineatul (2).
(3)  Comisia adoptă acte delegate în vederea definirii modalităților, structurii și periodicității rapoartelor privind calitatea menționate la alineatul (1). Respectivele acte delegate se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 12.
Amendamentul 21
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2
(2)  Statele membre elaborează inventarele și le transmit Comisiei (Eurostat) cel târziu la data de [...] [nouă luni după adoptarea prezentului regulament]. Comisia adoptă acte de punere în aplicare în vederea definirii structurii și a modalităților de actualizare a inventarelor respective până la data de […] [în termen de șase luni de la adoptarea prezentului regulament]. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 14 alineatul (2).
(2)  Statele membre elaborează inventarele și le transmit Comisiei (Eurostat) cel târziu la data de [...] [nouă luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament]. Comisia adoptă acte delegate în vederea definirii structurii și a modalităților de actualizare a inventarelor respective până la data de […] [în termen de șase luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament]. Respectivele acte delegate se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 12.
Amendamentul 22
Propunere de regulament
Capitolul VI – titlu
MISIUNI ÎN STATELE MEMBRE
MISIUNI DE DIALOG ÎN STATELE MEMBRE
Amendamentul 23
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1
(1)  În cazul în care Comisia (Eurostat) identifică probleme, în special în contextul evaluării calității în temeiul articolului 5, aceasta poate decide să efectueze misiuni în statul membru în cauză.
(1)  În cazul în care Comisia (Eurostat) determină că este necesar să își aprofundeze evaluarea calității datelor statistice, în special în contextul evaluării calității în temeiul articolului 5, aceasta poate decide să efectueze misiuni de dialog în statul membru în cauză.
Amendamentul 24
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2
(2)  Obiectivul unei astfel de misiuni este de a analiza în profunzime calitatea datelor relevante pentru PDM în cauză. Misiunile se concentrează asupra aspectelor metodologice, a surselor și metodelor descrise în inventare, a datelor și proceselor statistice de bază, cu scopul de a evalua gradul în care acestea respectă normele de contabilitate și normele statistice relevante.
(2)  Obiectivul misiunilor de dialog menționate la alineatul (1) este de a analiza în profunzime calitatea datelor relevante pentru PDM în cauză. Misiunile de dialog se concentrează asupra aspectelor metodologice, a surselor și metodelor descrise în inventare, a datelor și proceselor statistice de bază, cu scopul de a evalua gradul în care acestea respectă normele de contabilitate și normele statistice relevante.
Amendamentul 25
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 a (nou)
(2a)  Atunci când organizează misiuni de dialog, Comisia (Eurostat) transmite constatările sale provizorii statelor membre în cauză, care pot formula observații.
Amendamentul 26
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3
(3)  Comisia (Eurostat) raportează Comitetului pentru politică economică instituit prin Decizia 74/122/CEE a Consiliului7 privind rezultatele acestor misiuni, inclusiv eventualele observații formulate de statul membru respectiv pe marginea constatărilor respective. După transmiterea lor prealabilă către Comitetul pentru politică economică, aceste rapoarte, împreună cu eventualele observații formulate de statul membru respectiv, sunt făcute publice, fără a aduce atingere dispozițiilor privind confidențialitatea statistică prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 223/2009.
(3)  Comisia (Eurostat) raportează Parlamentului European și Comitetului pentru politică economică, instituit prin Decizia 74/122/CEE7 a Consiliului, cu privire la rezultatele acestor misiuni de dialog, inclusiv eventualele observații formulate de statul membru respectiv pe marginea constatărilor respective. După transmiterea lor prealabilă către Parlamentul European și Comitetul pentru politică economică, aceste rapoarte, împreună cu eventualele observații formulate de statul membru respectiv, sunt făcute publice, fără a aduce atingere dispozițiilor privind confidențialitatea statistică prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 223/2009.
____________
____________
7.JO L 63, 5.3.1974, p.21
7.JO L 63, 05.03.1974, p. 21.
Amendamentul 27
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 4
(4)  Statele membre asigură, la cererea Comisiei (Eurostat), asistență prin intermediul unor experți în aspecte statistice referitoare la procedura privind dezechilibrele macroeconomice, inclusiv pentru pregătirea și efectuarea misiunilor. În exercitarea îndatoririlor lor, acești experți asigură o expertiză independentă. Lista acestor experți se întocmește până la data de (data urmează a fi stabilită) pe baza propunerilor trimise Comisiei (Eurostat) de către autoritățile naționale răspunzătoare de datele relevante pentru PDM.
(4)  Statele membre asigură, la cererea Comisiei (Eurostat), asistență prin intermediul unor experți în aspecte statistice referitoare la procedura privind dezechilibrele macroeconomice, inclusiv pentru pregătirea și efectuarea misiunilor de dialog. În exercitarea îndatoririlor lor, acești experți asigură o expertiză independentă. Lista acestor experți se întocmește până la data de [șase luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament] pe baza propunerilor trimise Comisiei (Eurostat) de către autoritățile naționale răspunzătoare de datele relevante pentru PDM.
Amendamentul 28
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 5
(5)  Comisia (Eurostat) stabilește normele și procedurile referitoare la selecția experților, ținând seama de o repartizare corespunzătoare a experților între statele membre și de o rotație adecvată a experților între statele membre, de condițiile lor de lucru și de detaliile financiare. Comisia (Eurostat) va contribui, alături de statele membre, la acoperirea integrală a costurilor suportate de statele membre pentru asistența oferită de experții lor naționali.
(5)  Comisia (Eurostat) stabilește normele și procedurile referitoare la selecția experților, ținând seama de o repartizare corespunzătoare a experților în toate statele membre și de o rotație adecvată și în timp util a acestora între statele membre, de condițiile lor de lucru și de detaliile financiare. Comisia (Eurostat) contribuie, alături de statele membre, la acoperirea integrală a costurilor suportate de statele membre pentru asistența oferită de experții lor naționali.
Amendamentul 29
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 6 a (nou)
(6a)  Prezentul articol nu se aplică în cazurile în care legislația sectorială prevede deja vizite ale Comisiei în statele membre.
Amendamentul 30
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1
(1)  Comisia (Eurostat) pune la dispoziție datele relevante pentru MDP utilizate în sensul procedurii de dezechilibru macroeconomic inclusiv prin comunicate de presă și/sau alte canale pe care le consideră adecvate.
(1)  Comisia (Eurostat) pune la dispoziția publicului datele relevante pentru PDM utilizate în sensul procedurii privind dezechilibrele macroeconomice inclusiv prin comunicate de presă și/sau alte canale pe care le consideră adecvate.
Amendamentul 31
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2
(2)  În cazul în care un stat membru nu a transmis propriile date, Comisia (Eurostat) nu întârzie furnizarea de date relevante pentru PDM transmise de statele membre.
(2)  Comisia (Eurostat) stabilește data publicării comunicatului de presă și o comunică statelor membre în termen de zece zile lucrătoare de la data-limită menționată la articolul 2. În cazul în care un stat membru nu a transmis propriile date, Comisia (Eurostat) nu întârzie furnizarea de date relevante pentru PDM transmise de statele membre.
Amendamentul 32
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3
(3)  Comisia (Eurostat) își poate exprima rezerva cu privire la calitatea datelor relevante pentru PDM transmise de un stat membru. În termen de cel mult trei zile lucrătoare înainte de data prevăzută pentru publicare, Comisia (Eurostat) comunică statului membru în cauză, precum și Președintelui Comitetului pentru politică economică, rezerva pe care intenționează să o exprime și să o facă publică. În cazul în care problema este rezolvată după publicarea datelor și a rezervei, retragerea rezervei exprimate față de aceste date se publică imediat.
(3)  Comisia (Eurostat) își poate exprima rezerva cu privire la calitatea datelor relevante pentru PDM transmise de un stat membru. Statului membru în cauză i se acordă posibilitatea de a-și apăra poziția. În termen de cel mult zece zile lucrătoare înainte de data prevăzută pentru publicare, Comisia (Eurostat) comunică statului membru în cauză, precum și Președintelui Comitetului pentru politică economică, rezerva pe care intenționează să o exprime și să o facă publică. În cazul în care problema este rezolvată după publicarea datelor și a rezervei, retragerea rezervei exprimate față de aceste date se publică imediat.
Amendamentul 33
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 4
(4)  Comisia (Eurostat) poate modifica datele transmise de statele membre și poate furniza datele modificate, precum și o justificare a modificării, atunci când este evident că datele raportate de statele membre nu respectă cerințele prevăzute la articolul 3 alineatul (2). În cel mult trei zile lucrătoare înainte de data prevăzută pentru publicare, Comisia (Eurostat) comunică statului membru în cauză, precum și Președintelui Comitetului pentru politică economică, datele modificate și justificarea modificării respective.
(4)  Comisia (Eurostat) poate modifica datele transmise de statele membre și poate publica datele modificate, precum și o justificare a modificării, atunci când este evident că datele raportate de statele membre nu respectă cerințele prevăzute la articolul 3 alineatul (2) și nici standardele metodologice aplicabile și cerințele față de datele statistice referitoare la caracterul lor complet, fiabil, prompt și consecvent. În cel mult trei zile lucrătoare înainte de data prevăzută pentru publicare, Comisia (Eurostat) comunică statului membru în cauză, precum și Președintelui Comitetului pentru politică economică, datele modificate și justificarea modificării respective.
Amendamentul 34
Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1
(1)  Consiliul, hotărând la propunerea Comisiei, poate decide impunerea unei amenzi pentru un stat membru care a declarat, în mod intenționat sau prin neglijență gravă, date relevante pentru PDM eronate.
(1)  Consiliul, hotărând la recomandările Comisiei, poate decide, pe baza unei proceduri din două etape, impunerea unui depozit purtător de dobândă și, ulterior, în cazul în care Comisia consideră că statul membru în cauză nu a respectat acțiunile corective prevăzute la alineatul (1a) și ca măsură de ultimă instanță, a unei amenzi pentru un stat membru care a declarat, în mod intenționat sau prin neglijență gravă, date relevante pentru PDM eronate, ceea ce, în consecință, a afectat capacitatea Comisiei de a efectua o evaluare corectă.
Amendamentul 35
Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 a (nou)
(1a)  Statul membru transmite Comisiei, până la un termen-limită specificat, un raport cu privire la acțiunile corective necesare pentru abordarea și remedierea declarațiilor eronate sau a cazurilor de neglijență gravă menționate la alineatul (1), precum și pentru prevenirea apariției unor situații similare pe viitor. Raportul se publică.
Amendamentul 36
Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2
(2)  Amenda menționată la alineatul (1) este eficace, disuasivă și proporțională cu natura, gravitatea și durata declarației false. Cuantumul amenzii nu depășește 0,05% din valoarea PIB-ului respectivului stat membru.
(2)  Depozitul purtător de dobândă menționat la alineatul (1) este eficace, disuasiv și proporțional cu natura, gravitatea și durata declarației false. Cuantumul depozitului purtător de dobândă nu depășește 0,05 % din valoarea PIB-ului din anul precedent al respectivului stat membru.
Amendamentul 37
Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3 – paragraful 1
(3)  Comisia poate întreprinde toate anchetele necesare pentru a constata prezentarea unor date eronate menționată la alineatul (1). Comisia poate decide să demareze o anchetă în cazul în care constată că există indicii serioase privind existența unor fapte care pot să constituie o astfel de prezentare a unor date eronate. La anchetarea presupuselor declarații false, Comisia ia în considerare eventualele observații prezentate de statul membru în cauză. În vederea îndeplinirii sarcinilor care îi revin, Comisia poate solicita statului membru să prezinte informații, poate efectua inspecții la fața locului și poate avea acces la informații și documente statistice de bază legate de datele relevante pentru PDM. În cazul în care legislația statului membru în cauză impune aceasta, Comisia solicită autorizarea unei autorități judiciare înainte de demararea unei inspecții la fața locului.
(3)  Comisia poate iniția și întreprinde, în conformitate cu tratatele și cu legislația sectorială specifică, toate anchete necesare pentru a constata prezentarea unor date eronate menționată la alineatul (1). Comisia poate decide să demareze o anchetă în cazul în care constată că există indicii serioase privind existența unor fapte care pot să constituie o astfel de prezentare a unor date eronate. La anchetarea presupuselor declarații false, Comisia ia în considerare eventualele observații prezentate de statul membru în cauză. În vederea îndeplinirii sarcinilor care îi revin, Comisia poate solicita statului membru care face obiectul anchetei să prezinte informații, poate efectua inspecții la fața locului și poate avea acces la informații și documente statistice de bază legate de datele relevante pentru PDM. În cazul în care legislația statului membru care face obiectul anchetei impune acest lucru, se obține autorizarea unei autorități judiciare înainte de demararea unei inspecții la fața locului.
Amendamentul 38
Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3 – paragraful 2
După finalizarea anchetei sale și înainte de a prezenta Consiliului orice propunere, Comisia acordă statului membru în cauză posibilitatea de a-și prezenta punctul de vedere asupra chestiunii care face obiectul anchetei. Comisia își fundamentează propunerea prezentată Consiliului exclusiv pe faptele cu privire la care statul membru în cauză a avut posibilitatea să își expună observațiile.
După finalizarea anchetei sale și înainte de a prezenta Consiliului orice recomandare, Comisia acordă statului membru care face obiectul anchetei posibilitatea de a-și prezenta punctul de vedere asupra chestiunii care face obiectul anchetei. Comisia își fundamentează recomandarea prezentată Consiliului exclusiv pe faptele cu privire la care statul membru în cauză a avut posibilitatea să își expună observațiile.
Amendamentul 39
Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3 – paragraful 2 a (nou)
Comisia informează comisia competentă în fond a Parlamentului European cu privire la toate anchetele desfășurate și recomandările formulate în temeiul prezentului alineat. Comisia competentă în fond a Parlamentului European poate oferi unui stat membru care face obiectul unei recomandări a Comisiei posibilitatea de a participa la un schimb de opinii.
Amendamentul 40
Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 4 a (nou)
(4a)  Comisia poate, ca urmare a unei cereri motivate adresate Comisiei de către statul membru în cauză, să recomande Consiliului reducerea cuantumului depozitului purtător de dobândă sau anularea sa.
Depozitul purtător de dobândă poartă o dobândă a cărei rată reflectă riscul de credit al Comisiei și perioada de investiții vizată.
Amendamentul 41
Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 5
(5)  Curtea de Justiție a Uniunii Europene are competența deplină de a reexamina deciziile prin care Consiliul impune amenzi în temeiul alineatului (1). Aceasta poate anula, reduce sau majora amenda impusă.
(5)  Curtea de Justiție a Uniunii Europene are competența deplină de a reexamina deciziile prin care Consiliul impune depozite purtătoare de dobândă în temeiul alineatului (1). Aceasta poate anula, reduce sau majora depozitul purtător de dobândă impus.
Amendamentul 42
Propunere de regulament
Capitolul IX – titlu
NATURA ȘI DISTRIBUȚIA BUGETARĂ A SANCȚIUNILOR
NATURA ȘI ALOCAREA BUGETARĂ A AMENZILOR
Amendamentul 43
Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2
(2)  Competența de a adopta actele delegate menționate la articolul 9 alineatul (4) se conferă Comisiei pe o perioadă de trei ani care începe o lună de la adoptarea prezentului regulament. Comisia întocmește un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de sfârșitul perioadei de 3 ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.
(2)  Competența de a adopta actele delegate menționate la articolul 3 alineatul (3), articolul 6 alineatul (2) și articolul 9 alineatul (4) se conferă Comisiei pe o perioadă de doi ani care începe la o lună de la adoptarea prezentului regulament. După consultarea părților relevante, inclusiv a BCE, în conformitate cu articolul 127 din TFUE, Comisia întocmește un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de sfârșitul perioadei de trei ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.
Amendamentul 44
Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 3
(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 9 alineatul (4) poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării competenței specificate în decizia respectivă. Aceasta intră în vigoare în ziua următoare publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau la o dată ulterioară, specificată în decizie. Decizia nu aduce atingere valabilității actelor delegate care sunt deja în vigoare.
(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 3 alineatul (3), articolul 6 alineatul (2) și articolul 9 alineatul (4) poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării competenței specificate în decizia respectivă. Aceasta intră în vigoare în ziua următoare publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau la o dată ulterioară, specificată în decizie. Decizia nu aduce atingere valabilității actelor delegate care sunt deja în vigoare.
Amendamentul 45
Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 5
(5)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 9 alineatul (4) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu, sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.
(5)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 3 alineatul (3), articolului 6 alineatul (2) și articolului 9 alineatul (4) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de trei luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu, sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Respectivul termen se prelungește cu trei luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.
Amendamentul 46
Propunere de regulament
Articolul 13
În ceea ce privește măsurile menționate la articolul 9, Consiliul hotărăște fără a ține seama de votul membrului Consiliului care reprezintă statul membru în cauză.
În ceea ce privește măsurile menționate la articolul 9, Consiliul hotărăște fără a ține seama de votul membrului Consiliului care reprezintă statul membru în cauză. Se consideră că decizia menționată la articolul 9 alineatul (1) este adoptată de Consiliu în cazul în care acesta nu decide, cu majoritate calificată, să respingă recomandarea în termen de zece zile de la adoptarea acesteia de către Comisie.
Amendamentul 47
Propunere de regulament
Articolul 13 – paragraful 1 a (nou)
Majoritatea calificată a membrilor Consiliului menționați la articolul 9 alineatul (1) se definește în conformitate cu articolul 238 alineatul (3) litera (a) din TFUE.
Amendamentul 48
Propunere de regulament
Articolul 15
În conformitate cu articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 223/2009, institutele naționale de statistică din statele membre (INS) asigură coordonarea necesară la nivel național cu privire la datele relevante pentru PDM. Toate celelalte autorități naționale raportează în acest scop institutelor naționale de statistică. Statele membre iau toate măsurile necesare pentru a garanta aplicarea acestei dispoziții.
În conformitate cu articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 223/2009, institutele naționale de statistică din statele membre (INS) asigură coordonarea necesară la nivel național cu privire la datele relevante pentru PDM. Băncile centrale naționale, în calitatea lor de membri ai SEBC care generează date relevante pentru PDM, și, după caz, alte autorități naționale competente cooperează în acest scop cu institutele naționale de statistică. Autoritățile naționale care produc date sunt responsabile pentru datele în cauză. Statele membre iau toate măsurile necesare pentru a garanta aplicarea acestei dispoziții.
Amendamentul 49
Propunere de regulament
Articolul 17
Comisia (Eurostat) raportează periodic Parlamentului European și Consiliului cu privire la activitățile desfășurate de Comisie (Eurostat) în scopul punerii în aplicare a prezentului regulament.
Comisia (Eurostat) raportează cel puțin anual Parlamentului European și Consiliului cu privire la activitățile desfășurate de Comisie (Eurostat) în scopul punerii în aplicare a prezentului regulament în contextul semestrului european, astfel cum se menționează în Regulamentul (UE) nr. 1175/2011 al Parlamentului European și al Consiliului1a.
________________
1a Regulamentul (UE) nr. 1175/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 noiembrie 2011 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1466/97 al Consiliului privind consolidarea supravegherii pozițiilor bugetare și supravegherea și coordonarea politicilor economice (JO L 306, 23.11.2011, p. 12).
Amendamentul 50
Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1
(1)  Până la 14 decembrie 2014 și, ulterior, o dată la fiecare cinci ani, Comisia analizează stadiul de aplicare a prezentului regulament și raportează constatările sale către Parlamentul European și Consiliu.
(1)  Până la 14 decembrie 2014 și, ulterior, o dată la cinci ani, Comisia evaluează aplicarea prezentului regulament și raportează Parlamentului European și Consiliului cu privire la aceasta. Dacă este cazul, aceste rapoarte sunt însoțite de propuneri legislative.
Amendamentul 51
Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b
(b)  eficacitatea prezentului regulament și a procesului de monitorizare aplicat.
(b)  eficacitatea și proporționalitatea prezentului regulament și ale procesului de monitorizare aplicat.

(1) Chestiunea a fost retrimisă spre reexaminare comisiei competente în conformitate cu articolul 57 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul de procedură (A7-0143/2014).

Aviz juridic - Politica de confidențialitate