Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/0351(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0126/2014

Ingivna texter :

A7-0126/2014

Debatter :

Omröstningar :

PV 11/03/2014 - 9.3
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2014)0182

Antagna texter
PDF 188kWORD 34k
Tisdagen den 11 mars 2014 - Strasbourg
Förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Förenta staterna ***
P7_TA(2014)0182A7-0126/2014

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 11 mars 2014 om utkastet till rådets beslut om förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta staters regering (15854/2013 – C7-0462/2013 – 2013/0351(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (15854/2013),

–  med beaktande rådets beslut 98/591/EG av den 13 oktober 1998 om att ingå ett avtal om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta staters regering,

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 186 och artikel 218.6 andra stycket led a led v i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C7-0462/2013),

–  med beaktande av artiklarna 81.1 första och tredje stycket, 81.2, 90.7 och 46.1 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för industrifrågor, forskning och energi (A7-0126/2014),

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet förlängs.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Amerikas förenta stater.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy