Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/0279(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0061/2014

Внесени текстове :

A7-0061/2014

Разисквания :

Гласувания :

PV 11/03/2014 - 9.4
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2014)0183

Приети текстове
PDF 263kWORD 36k
Вторник, 11 март 2014 г. - Страсбург
Протокол от Нагоя относно достъпа до генетични ресурси ***
P7_TA(2014)0183A7-0061/2014

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 11 март 2014 г. относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Европейския съюз, на Протокола от Нагоя за достъпа до генетични ресурси и справедливата и равноправна подялба на ползите, произтичащи от тяхното използване, към Конвенцията за биологичното разнообразие (06852/2013 – C7-0005/2014 – 2012/0279(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение на Съвета (06852/2013),

—  като взе предвид Протокола от Нагоя за достъпа до генетични ресурси и справедливата и равноправна подялба на ползите, произтичащи от тяхното използване, към Конвенцията за биологичното разнообразие, приложен към горепосоченото предложение за решение на Съвета,

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 192, параграф 1, както и с член 218, параграф 6, втора алинея, буква а) от Договора за функционирането на ЕС (C7–0005/2014),

—  като взе предвид член 81 и член 90, параграф 7 от своя правилник,

—  като взе предвид препоръката на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и становищата на комисията по развитие и на комисията по земеделие и развитие на селските райони (A7–0061/2014),

1.  Дава своето одобрение за сключването на протокола;

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки.

Правна информация - Политика за поверителност