Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/0279(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0061/2014

Ingivna texter :

A7-0061/2014

Debatter :

Omröstningar :

PV 11/03/2014 - 9.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2014)0183

Antagna texter
PDF 190kWORD 33k
Tisdagen den 11 mars 2014 - Strasbourg
Nagoyaprotokollet om tillträde till genetiska resurser ***
P7_TA(2014)0183A7-0061/2014

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 11 mars 2014 om utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av Nagoyaprotokollet om tillträde till och rättvis fördelning av vinster från nyttjande av genetiska resurser till konventionen om biologisk mångfald (06852/2013 – C7-0005/2014 – 2012/0279(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (06852/2013),

–  med beaktande av Nagoyaprotokollet om tillträde till genetiska resurser samt rimlig och rättvis fördelning av den nytta som uppstår vid deras användning, vilket är fogat till konventionen om biologisk mångfald och som också finns som bilaga till ovannämnda utkast till rådets beslut,

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 192.1 samt artikel 218.6 andra stycket a, i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C7‑0005/2014),

–  med beaktande av artiklarna 81 och 90.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet och yttrandena från utskottet för utveckling samt utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling (A7-0061/2014).

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy