Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/0137(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0112/2014

Внесени текстове :

A7-0112/2014

Разисквания :

PV 10/03/2014 - 13
CRE 10/03/2014 - 13

Гласувания :

PV 11/03/2014 - 9.6
CRE 11/03/2014 - 9.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2014)0185

Приети текстове
PDF 262kWORD 36k
Вторник, 11 март 2014 г. - Страсбург
Производство и предлагане на пазара на растителен репродуктивен материал (законодателство в областта на растителния репродуктивен материал) ***I
P7_TA(2014)0185A7-0112/2014

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 11 март 2014 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно производството и предлагането на пазара на растителен репродуктивен материал (законодателство в областта на растителния репродуктивен материал) (COM(2013)0262 – C7-0121/2013 – 2013/0137(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2013)0262),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 43, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7–0121/2013),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид мотивираните становища, изпратени от Федералния съвет на Република Австрия и Втората камара на Кралство Нидерландия, в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност, в които се заявява, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

—  като взе предвид член 55 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по земеделие и развитие на селските райони и становището на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A7-0112/2014),

1.  Отхвърля предложението на Комисията;

2.  Приканва Комисията да оттегли своето предложение и да представи ново;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Правна информация - Политика за поверителност