Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2013/0137(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0112/2014

Esitatud tekstid :

A7-0112/2014

Arutelud :

PV 10/03/2014 - 13
CRE 10/03/2014 - 13

Hääletused :

PV 11/03/2014 - 9.6
CRE 11/03/2014 - 9.6
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2014)0185

Vastuvõetud tekstid
PDF 182kWORD 33k
Teisipäev, 11. märts 2014 - Strasbourg
Taimse paljundusmaterjali tootmine ja turul kättesaadavaks tegemine (taimset paljundusmaterjali käsitlev õigus) ***I
P7_TA(2014)0185A7-0112/2014

Euroopa Parlamendi 11. märtsi 2014. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse taimse paljundusmaterjali tootmist ja turul kättesaadavaks tegemist (taimset paljundusmaterjali käsitlev õigus) (COM(2013)0262 – C7-0121/2013 – 2013/0137(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2013)0262),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 43 lõiget 2, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7-0121/2013),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Austria liidunõukogu ja Madalmaade parlamendi esindajatekoja poolt subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamist käsitleva protokolli nr 2 alusel esitatud põhjendatud arvamusi, mille kohaselt seadusandliku akti eelnõu ei vasta subsidiaarsuse põhimõttele,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

–  võttes arvesse põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni raportit ja keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni arvamust (A7-0112/2014),

1.  lükkab komisjoni ettepaneku tagasi;

2.  palub komisjonil ettepaneku tagasi võtta ja esitada uus ettepanek;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika