Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2013/0137(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0112/2014

Ingediende teksten :

A7-0112/2014

Debatten :

PV 10/03/2014 - 13
CRE 10/03/2014 - 13

Stemmingen :

PV 11/03/2014 - 9.6
CRE 11/03/2014 - 9.6
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2014)0185

Aangenomen teksten
PDF 193kWORD 33k
Dinsdag 11 maart 2014 - Straatsburg
Productie en op de markt aanbieden van teeltmateriaal (teeltmateriaalwetgeving) ***I
P7_TA(2014)0185A7-0112/2014

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 11 maart 2014 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de productie en het op de markt aanbieden van teeltmateriaal (teeltmateriaalwetgeving) (COM(2013)0262 – C7-0121/2013 – 2013/0137(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2013)0262),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 43, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C7‑0121/2013),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien de gemotiveerde adviezen die in het kader van protocol nr. 2 betreffende de toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid zijn uitgebracht door de Oostenrijkse Bondsraad en de Nederlandse Tweede Kamer, en waarin wordt gesteld dat het ontwerp van wetgevingshandeling niet strookt met het subsidiariteitsbeginsel,

–  gezien artikel 55 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling en het advies van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (A7‑0112/2014),

1.  verwerpt het voorstel van de Commissie;

2.  verzoekt de Commissie haar voorstel in te trekken en een nieuw voorstel in te dienen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Juridische mededeling - Privacybeleid