Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2013/0137(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0112/2014

Teksty złożone :

A7-0112/2014

Debaty :

PV 10/03/2014 - 13
CRE 10/03/2014 - 13

Głosowanie :

PV 11/03/2014 - 9.6
CRE 11/03/2014 - 9.6
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2014)0185

Teksty przyjęte
PDF 197kWORD 35k
Wtorek, 11 marca 2014 r. - Strasburg
Produkcja i udostępnianie na rynku materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin (prawo o materiale przeznaczonym do reprodukcji roślin) ***I
P7_TA(2014)0185A7-0112/2014

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie produkcji i udostępniania na rynku materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin (prawo o materiale przeznaczonym do reprodukcji roślin) (COM(2013)0262 – C7-0121/2013 – 2013/0137(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2013)0262),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 43 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C7-0121/2013),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając uzasadnione opinie przedstawione przez Radę Federalną Austrii i Izbę Reprezentantów Niderlandów na mocy Protokołu (nr 2) w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności, w których stwierdzono, że projekt aktu ustawodawczego nie jest zgodny z zasadą pomocniczości,

–  uwzględniając art.55 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz opinię Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A7-0112/2014),

1.  odrzuca wniosek Komisji;

2.  zwraca się do Komisji o wycofanie tego wniosku i przedstawienie nowego;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności