Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2013/0137(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0112/2014

Texte depuse :

A7-0112/2014

Dezbateri :

PV 10/03/2014 - 13
CRE 10/03/2014 - 13

Voturi :

PV 11/03/2014 - 9.6
CRE 11/03/2014 - 9.6
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2014)0185

Texte adoptate
PDF 188kWORD 35k
Marţi, 11 martie 2014 - Strasbourg
Producerea și punerea la dispoziție pe piață a materialului de reproducere a plantelor (legea privind materialul de reproducere a plantelor) ***I
P7_TA(2014)0185A7-0112/2014

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 11 martie 2014 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind producerea și punerea la dispoziție pe piață a materialului de reproducere a plantelor (legea privind materialul de reproducere a plantelor) (COM(2013)0262 – C7-0121/2013 – 2013/0137(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2013)0262),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 43 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0121/2013),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul motivat prezentat de către Consiliul Federal al Austriei și respectiv Camera Inferioară a Parlamentului Țărilor de Jos în cadrul Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, în care se susține că proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității,

–  având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală și avizul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A7-0112/2014),

1.  respinge propunerea Comisiei;

2.  invită Comisia să își retragă propunerea și să prezinte o nouă propunere;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate