Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/0137(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0112/2014

Predkladané texty :

A7-0112/2014

Rozpravy :

PV 10/03/2014 - 13
CRE 10/03/2014 - 13

Hlasovanie :

PV 11/03/2014 - 9.6
CRE 11/03/2014 - 9.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2014)0185

Prijaté texty
PDF 197kWORD 35k
Utorok, 11. marca 2014 - Štrasburg
Produkcia rastlinného rozmnožovacieho materiálu a jeho sprístupňovanie na trhu (právna úprava v oblasti rastlinného rozmnožovacieho materiálu) ***I
P7_TA(2014)0185A7-0112/2014

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 11. marca 2014 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o produkcii rastlinného rozmnožovacieho materiálu a jeho sprístupňovaní na trhu (právna úprava v oblasti rastlinného rozmnožovacieho materiálu) (COM(2013)0262 – C7-0121/2013 – 2013/0137(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2013)0262),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 43 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0121/2013),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odôvodnené stanoviská predložené na základe Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality rakúskou Spolkovou radou a holandskou Druhou komorou, ktoré tvrdia, že návrh legislatívneho aktu nie je v súlade so zásadou subsidiarity,

–  so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka a stanovisko Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A7-0112/2014),

1.  zamieta návrh Komisie;

2.  vyzýva Komisiu, aby svoj návrh vzala späť a aby predložila nový návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia