Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2013/0438(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0165/2014

Předložené texty :

A7-0165/2014

Rozpravy :

Hlasování :

PV 11/03/2014 - 9.7
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2014)0186

Přijaté texty
PDF 283kWORD 60k
Úterý, 11. března 2014 - Štrasburk
Odměny a důchody úředníků a ostatních zaměstnanců Evropské unie s účinkem ode dne 1. července 2011 ***I
P7_TA(2014)0186A7-0165/2014
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. března 2014 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se s účinností od 1. července 2011 upravují odměny a důchody úředníků a ostatních zaměstnanců Evropské unie a koeficienty použitelné na tyto odměny a důchody (COM(2013)0895 – C7-0459/2013 – 2013/0438(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2013)0895),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na služební řád úředníků Evropské unie a zejména článek 10 přílohy XI tohoto řádu a na pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7–0459/2013),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Soudního dvora ze dne 4. března 2014(1),

–  s ohledem na stanovisko Účetního dvora ze dne 3. března 2014(2),

–  s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 7. března 2014 zavázal schválit postoj Evropského parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A7-0165/2014),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Dosud nezveřejněno v Úředním věstníku.
(2) Dosud nezveřejněno v Úředním věstníku.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 11. března 2014 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. .../2014, kterým se s účinkem ode dne 1. července 2011 upravují odměny a důchody úředníků a ostatních zaměstnanců Evropské unie a koeficienty použitelné na tyto odměny a důchody
P7_TC1-COD(2013)0438

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) č. 422/2014.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí