Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2013/0438(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0165/2014

Iesniegtie teksti :

A7-0165/2014

Debates :

Balsojumi :

PV 11/03/2014 - 9.7
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2014)0186

Pieņemtie teksti
PDF 277kWORD 57k
Otrdiena, 2014. gada 11. marts - Strasbūra
Eiropas Savienības ierēdņu un pārējo darbinieku atalgojums un pensijas (korekcijas, sākot no 2011. gada 1. jūlija) ***I
P7_TA(2014)0186A7-0165/2014
Rezolūcija
 Teksts

Eiropas Parlamenta 2014. gada 11. marta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko no 2011. gada 1. jūlija koriģē Eiropas Savienības ierēdņu un pārējo darbinieku atalgojumu un pensijas, kā arī korekcijas koeficientus, kurus piemēro šim atalgojumam un pensijām (COM(2013)0895 – C7-0459/2013 – 2013/0438(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2013)0895),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības Civildienesta noteikumus un jo īpaši to XI pielikuma 10. pantu, kā arī Eiropas Savienības pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību, saskaņā ar ko Komisija iesniedza priekšlikumu Parlamentam (C7-0459/2013),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Tiesas 2014. gada 4. marta atzinumu(1),

–  ņemot vērā Revīzijas palātas 2014. gada 3. marta atzinumu(2),

–  ņemot vērā Padomes pārstāvja 2014. gada 7. marta vēstulē pausto apņemšanos apstiprināt Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 4. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

–  ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu (A7-0165/2014),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

(1) Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.
(2) Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.


Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2014. gada 11. martā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. .../2014, ar ko no 2011. gada 1. jūlija koriģē Eiropas Savienības ierēdņu un pārējo darbinieku atalgojumu un pensijas, kā arī korekcijas koeficientus, kurus piemēro šim atalgojumam un pensijām
P7_TC1-COD(2013)0438

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Regulai (ES) Nr. 422/2014.)

Juridisks paziņojums - Privātuma politika