Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2013/0438(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0165/2014

Texte depuse :

A7-0165/2014

Dezbateri :

Voturi :

PV 11/03/2014 - 9.7
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2014)0186

Texte adoptate
PDF 278kWORD 39k
Marţi, 11 martie 2014 - Strasbourg
Remunerațiile și pensiile funcționarilor și ale celorlalți agenți ai Uniunii Europene (ajustarea începând cu 1 iulie 2011) ***I
P7_TA(2014)0186A7-0165/2014
Rezoluţie
 Text

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 11 martie 2014 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de ajustare, începând cu 1 iulie 2011, a remunerațiilor și a pensiilor funcționarilor și ale celorlalți agenți ai Uniunii Europene, precum și a coeficienților corectori aferenți (COM(2013)0895 – C7-0459/2013 – 2013/0438(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2013)0895),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolul 10 din anexa XI la acesta și Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene, în temeiul căruia Comisia și-a prezentat propunerea Parlamentului (C7-0459/2013),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Curții de Justiție din 4 martie 2014(1),

–  având în vedere avizul Curții de Conturi din 3 martie 2014(2),

–  având în vedere angajamentul asumat de reprezentantul Consiliului prin scrisoarea din 7 martie 2014 de a aproba poziția Parlamentului, în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

–  având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice (A7-0165/2014),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.
(2) Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 11 martie 2014 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2014 al Parlamentului European și al Consiliului de ajustare, începând cu 1 iulie 2011, a remunerațiilor și a pensiilor funcționarilor și ale celorlalți agenți ai Uniunii Europene, precum și a coeficienților corectori aferenți
P7_TC1-COD(2013)0438

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) nr. 422/2014.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate