Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2013/0439(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0164/2014

Esitatud tekstid :

A7-0164/2014

Arutelud :

Hääletused :

PV 11/03/2014 - 9.8
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2014)0187

Vastuvõetud tekstid
PDF 191kWORD 35k
Teisipäev, 11. märts 2014 - Strasbourg
Euroopa Liidu ametnike ja muude teenistujate töötasud ja pensionid (kohandamine alates 1. juulist 2012) ***I
P7_TA(2014)0187A7-0164/2014
Resolutsioon
 Tekst

Euroopa Parlamendi 11. märtsi 2014. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kohandatakse alates 1. juulist 2012 Euroopa Liidu ametnike ja muude teenistujate töötasusid ja pensione ning nimetatud töötasude ja pensionide suhtes kohaldatavaid paranduskoefitsiente (COM(2013)0896 – C7-0460/2013 – 2013/0439(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2013)0896),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu ametnike personalieeskirju, eriti nende XI lisa artiklit 10, ja Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimusi, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa parlamendile (C7-0460/2013),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Euroopa Kohtu 4. märtsi 2014. aasta arvamust(1),

–  võttes arvesse kontrollikoja 3. märtsi 2014. aasta arvamust(2),

–  võttes arvesse nõukogu esindaja poolt 7. märtsi 2014. aasta kirjas võetud kohustust kiita Euroopa Parlamendi seisukoht heaks vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõikele 4,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

–  võttes arvesse õiguskomisjoni raportit (A7-0164/2014),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

(1) Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.
(2) Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 11. märtsil 2014. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr .../2014, millega kohandatakse alates 1. juulist 2012 Euroopa Liidu ametnike ja muude teenistujate töötasusid ja pensione ning nimetatud töötasude ja pensionide suhtes kohaldatavaid paranduskoefitsiente
P7_TC1-COD(2013)0439

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi seisukoht õigusakti (määrus (EL) nr 423/2014) lõplikule kujule).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika