Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/0465(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0116/2014

Внесени текстове :

A7-0116/2014

Разисквания :

Гласувания :

PV 11/03/2014 - 9.9
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2014)0188

Приети текстове
PDF 265kWORD 37k
Вторник, 11 март 2014 г. - Страсбург
Споразумение за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и Република Сърбия ***II
P7_TA(2014)0188A7-0116/2014

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 11 март 2014 г. относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно определени процедури за прилагане на Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република Сърбия, от друга страна (17930/1/2013 – C7-0028/2014 – 2011/0465(COD))

(Обикновена законодателна процедура: второ четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид позицията на Съвета на първо четене (17930/1/2013 – C7‑0028/2014),

—  като взе предвид своята позиция на първо четене(1) по предложението на Комисията до Парламента и Съвета (COM(2011)0938),

—  като взе предвид член 294, параграф 7 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 72 от своя правилник,

—  като взе предвид препоръката за второ четене на комисията по международна търговия (A7‑0116/2014),

1.  Одобрява позицията на Съвета на първо четене;

2.  Констатира, че актът е приет в съответствие с позицията на Съвета;

3.  Възлага на своя председател да подпише акта заедно с председателя на Съвета, съгласно член 297, параграф 1 от Договора за функционирането на ЕС;

4.  Възлага на своя генерален секретар да подпише акта, след като е направена проверка за надлежното изпълнение на всички процедури, и съвместно с генералния секретар на Съвета да пристъпи към публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

5.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) Приети текстове от 25.10.2012 г., P7_TA(2012)0389.

Правна информация - Политика за поверителност