Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2011/0465(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0116/2014

Ingediende teksten :

A7-0116/2014

Debatten :

Stemmingen :

PV 11/03/2014 - 9.9
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2014)0188

Aangenomen teksten
PDF 196kWORD 33k
Dinsdag 11 maart 2014 - Straatsburg
Stabilisatie- en Associatie-overeenkomst en interimovereenkomst EU-Servië ***II
P7_TA(2014)0188A7-0116/2014

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 11 maart 2014 betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende bepaalde procedures voor de toepassing van de Stabilisatie- en Associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Servië, anderzijds (17930/1/2013 – C7-0028/2014 – 2011/0465(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: tweede lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het standpunt van de Raad in eerste lezing (17930/1/2013 – C7‑0028/2014),

–  gezien zijn in eerste lezing geformuleerde standpunt(1) inzake het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2011)0938),

–  gezien artikel 294, lid 7, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien artikel 72 van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling voor de tweede lezing van de Commissie internationale handel (A7-0116/2014),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het standpunt van de Raad in eerste lezing;

2.  constateert dat het besluit is vastgesteld overeenkomstig het standpunt van de Raad;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het besluit samen met de voorzitter van de Raad overeenkomstig artikel 297, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie te ondertekenen;

4.  verzoekt zijn secretaris-generaal het besluit te ondertekenen nadat is nagegaan of alle procedures naar behoren zijn uitgevoerd, en samen met de secretaris-generaal van de Raad zorg te dragen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie;

5.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

(1) Aangenomen teksten van 25.10.2012, P7_TA(2012)0389.

Juridische mededeling - Privacybeleid