Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2011/0465(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0116/2014

Texte depuse :

A7-0116/2014

Dezbateri :

Voturi :

PV 11/03/2014 - 9.9
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2014)0188

Texte adoptate
PDF 193kWORD 36k
Marţi, 11 martie 2014 - Strasbourg
Acordul de stabilizare şi de asociere CE-Serbia ***II
P7_TA(2014)0188A7-0116/2014

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 11 martie 2014 referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind anumite proceduri de aplicare a Acordului de stabilizare și de asociere între Comunitățile Europene și statele lor membre, pe de o parte, și Republica Serbia, pe de altă parte (17930/1/2013 – C7-0028/2014 – 2011/0465(COD))

(Procedura legislativă ordinară: a doua lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere poziția în primă lectură a Consiliului (17930/1/2013 – C7‑0028/2014),

–  având în vedere poziția sa în primă lectură(1) referitoare la propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2011)0938),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 72 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru comerț internațional (A7-0116/2014),

1.  aprobă poziția Consiliului în primă lectură;

2.  constată că actul este adoptat în conformitate cu poziția Consiliului;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a semna actul împreună cu Președintele Consiliului, în conformitate cu articolul 297 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

4.  încredințează Secretarului General sarcina de a semna actul, după ce s-a verificat îndeplinirea corespunzătoare a tuturor procedurilor, și de a asigura, în acord cu Secretarul General al Consiliului, publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) Texte adoptate, 25.10.2012, P7_TA(2012)0389.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate