Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/0465(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0116/2014

Predkladané texty :

A7-0116/2014

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 11/03/2014 - 9.9
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2014)0188

Prijaté texty
PDF 199kWORD 36k
Utorok, 11. marca 2014 - Štrasburg
Dohoda o stabilizácii a pridružení ES – Srbsko ***II
P7_TA(2014)0188A7-0116/2014

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 11. marca 2014 o pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o niektorých postupoch na uplatňovanie Dohody o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Srbskou republikou na strane druhej (17930/1/2013 – C7-0028/2014 – 2011/0465(COD))

(Riadny legislatívny postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na pozíciu Rady v prvom čítaní (17930/1/2013 – C7-0028/2014),

–  so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní(1) k návrhu Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2011)0938),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 72 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre medzinárodný obchod (A7-0116/2014),

1.  schvaľuje pozíciu Rady v prvom čítaní;

2.  konštatuje, že akt bol prijatý v súlade s pozíciou Rady;

3.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal akt spoločne s predsedom Rady v súlade s článkom 297 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

4.  poveruje svojho generálneho tajomníka, aby podpísal akt hneď potom, čo sa overí, že všetky postupy boli náležite ukončené, a aby s generálnym tajomníkom Rady zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Prijaté texty, 25.10.2012, P7_TA(2012)0389.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia