Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2011/0006(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0077/2012

Előterjesztett szövegek :

A7-0077/2012

Viták :

PV 11/03/2014 - 5
CRE 11/03/2014 - 5

Szavazatok :

PV 11/03/2014 - 9.10
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2014)0189

Elfogadott szövegek
PDF 204kWORD 73k
2014. március 11., Kedd - Strasbourg
Az Európai Biztosítási és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság és az Európai Értékpapírpiaci Hatóság ***I
P7_TA(2014)0189A7-0077/2012
Állásfoglalás
 Szöveg

Az Európai Parlament 2014. március 11-i jogalkotási állásfoglalása a 2003/71/EK és a 2009/138/EK irányelvnek az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság és az Európai Értékpapír-piaci Hatóság hatásköre tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2011)0008 – C7-0027/2011 – 2011/0006(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2011)0008),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 50., 53., 62. és 114. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7–0027/2011),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Központi Bank 2011. május 4-i véleményére(1),

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2011. május 5-i véleményére(2),

–  tekintettel a Tanács képviselőjének 2013. november 27-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint elfogadja az Európai Parlament álláspontját, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikke (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–  tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére és a Jogi Bizottság véleményére (A7–0077/2012),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 159., 2011.5.18., 10. o.
(2) HL C 218., 2011.7.23., 82. o.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2014. március 11-én került elfogadásra a 2003/71/EK és a 2009/138/EK irányelvnek, valamint az 1060/2009/EK, az 1094/2010/EU és az 1095/2010/EU rendeletnek az európai felügyeleti hatóság (Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság) és az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Hatóság) hatásköre tekintetében történő módosításáról szóló 2014/.../EU európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel
P7_TC1-COD(2011)0006

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, 2014/51/EU irányelv.)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat