Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2011/0006(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0077/2012

Texte depuse :

A7-0077/2012

Dezbateri :

PV 11/03/2014 - 5
CRE 11/03/2014 - 5

Voturi :

PV 11/03/2014 - 9.10
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2014)0189

Texte adoptate
PDF 278kWORD 72k
Marţi, 11 martie 2014 - Strasbourg
Autoritatea europeană pentru asigurări și pensii ocupaționale și Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe ***I
P7_TA(2014)0189A7-0077/2012
Rezoluţie
 Text

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 11 martie 2014 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivelor 2003/71/CE și 2009/138/CE în ceea ce privește competențele Autorității europene pentru asigurări și pensii ocupaționale și ale Autorității europene pentru valori mobiliare și piețe (COM(2011)0008 – C7-0027/2011 – 2011/0006(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2011)0008),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolele 50, 53, 62 și 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7–0027/2011),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Băncii Centrale Europene din 4 mai 2011(1),

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 5 mai 2011(2),

–  având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 27 noiembrie 2013, de a aproba poziția Parlamentului European în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare și avizul Comisiei pentru afaceri juridice (A7-0077/2012),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 159, 18.5.2011, p. 10.
(2) JO C 218, 23.7.2011, p. 82.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 11 martie 2014 în vederea adoptării Directivei 2014/…/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 de modificare a Directivelor 2003/71/CE și 2009/138/CE și a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009, (UE) nr. 1094/2010 și (UE) nr. 1095/2010 în ceea ce privește competențele Autorității europene de supraveghere (Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale) și ale Autorității europene de supraveghere (Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe)
P7_TC1-COD(2011)0006

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Directiva 2014/51/UE.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate