Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/0006(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0077/2012

Predkladané texty :

A7-0077/2012

Rozpravy :

PV 11/03/2014 - 5
CRE 11/03/2014 - 5

Hlasovanie :

PV 11/03/2014 - 9.10
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2014)0189

Prijaté texty
PDF 280kWORD 85k
Utorok, 11. marca 2014 - Štrasburg
Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov a Európsky orgán pre cenné papiere a trhy ***I
P7_TA(2014)0189A7-0077/2012
Uznesenie
 Text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 11. marca 2014 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa menia smernice 2003/71/ES a 2009/138/ES v súvislosti s právomocami Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov a Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (COM(2011)0008 – C7-0027/2011 – 2011/0006(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2011)0008),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a články 50, 53, 62 a 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0027/2011),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  zo zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky zo 4. mája 2011(1),

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 5. mája 2011(2),

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 27. novembra 2013, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci a stanovisko Výboru pre právne veci (A7-0077/2012),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 159, 18.5.2011, s. 10.
(2) Ú. v. EÚ C 218, 23.7.2011, s. 82.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 11. marca 2014 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/.../EÚ, ktorou sa menia smernice 2003/71/ES a 2009/138/ES a nariadenia (ES) č. 1060/2009, (EÚ) č. 1094/2010 a (EÚ) č. 1095/2010 v súvislosti s právomocami európskeho orgánu dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) a európskeho orgánu dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy)
P7_TC1-COD(2011)0006

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, smernici 2014/51/EÚ.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia