Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2012/0278(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0263/2013

Předložené texty :

A7-0263/2013

Rozpravy :

PV 11/09/2013 - 16
CRE 11/09/2013 - 16

Hlasování :

PV 12/09/2013 - 13.6
CRE 12/09/2013 - 13.6
Vysvětlení hlasování
PV 11/03/2014 - 9.14
CRE 11/03/2014 - 9.14
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2013)0373
P7_TA(2014)0193

Přijaté texty
PDF 284kWORD 45k
Úterý, 11. března 2014 - Štrasburk
Genetické zdroje ***I
P7_TA(2014)0193A7-0263/2013
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. března 2014 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o přístupu ke genetickým zdrojům a spravedlivém a rovnocenném rozdělení přínosů plynoucích z jejich využívání v Unii (COM(2012)0576 – C7-0322/2012 – 2012/0278(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

—  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2012)0576),

—  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 192 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž předložila Komise svůj návrh Parlamentu (C7-0322/2012),

—  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

—  s ohledem na odůvodněná stanoviska předložená v rámci protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality francouzským senátem, italským senátem a švédským parlamentem, v nichž se uvádí, že návrh legislativního aktu není v souladu se zásadou subsidiarity,

—  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 20. března 2013(1),

—  po konzultaci s Výborem regionů,

—  s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 11. prosince 2013 zavázal schválit postoj Evropského parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

—  s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

—  s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a na stanoviska Výboru pro rozvoj, Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova a Výboru pro rybolov (A7-0263/2013]),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení(2);

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 161, 6.6.2013, s. 73.
(2) Tento postoj nahrazuje pozměňovací návrhy přijeté dne 12. září 2013 (Přijaté texty P7_TA(2013)0373).


Postoh Evropského parlamentu přijatý dne 11. března 2014 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. …/2014 o opatřeních pro dodržování pravidel, která vyplývají z Nagojského protokolu o přístupu ke genetickým zdrojům a spravedlivém a rovnocenném sdílení přínosů plynoucích z jejich využívání, ze strany uživatelů v Unii
P7_TC1-COD(2012)0278

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) č. 511/2014.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí