Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2012/0278(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0263/2013

Előterjesztett szövegek :

A7-0263/2013

Viták :

PV 11/09/2013 - 16
CRE 11/09/2013 - 16

Szavazatok :

PV 12/09/2013 - 13.6
CRE 12/09/2013 - 13.6
A szavazatok indokolása
PV 11/03/2014 - 9.14
CRE 11/03/2014 - 9.14
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2013)0373
P7_TA(2014)0193

Elfogadott szövegek
PDF 205kWORD 80k
2014. március 11., Kedd - Strasbourg
Genetikai erőforrások ***I
P7_TA(2014)0193A7-0263/2013
Állásfoglalás
 Szöveg

Az Európai Parlament 2014. március 11-i jogalkotási állásfoglalása a genetikai forrásokhoz való hozzáférésről és az uniós hasznosításukból származó előnyök igazságos és méltányos megosztásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2012)0576 – C7-0322/2012 – 2012/0278(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2012)0576),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 192. cikkének (1) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7-0322/2012),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel a francia szenátus, az olasz szenátus és a svéd parlament által a szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. számú jegyzőkönyv alapján előterjesztett indokolt véleményekre, amelyek szerint a jogalkotási aktus tervezete nem egyeztethető össze a szubszidiaritás elvével,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2013. március 20-i véleményére(1),

–  a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

–  tekintettel a Tanács képviselőjének 2013. december 11-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért a Parlament álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) bekezdésével összhangban

–  tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–  tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság jelentésére valamint a Fejlesztési Bizottság, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság és a Halászati Bizottság véleményére (A7-0263/2013),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot(2);

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 161., 2013.6.6., 73. o.
(2) Ez az az álláspont helyettesíti a 2013. szeptember 12-én elfogadott módosításokat (Elfogadott szövegek P7_TA(2013)0373).


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2014. március 11-én került elfogadásra a genetikai erőforrásokhoz való hozzáféréssel és a hasznosításukból származó hasznok igazságos és méltányos megosztásával kapcsolatban a felhasználókra vonatkozó, a Nagojai Jegyzőkönyv szerinti, az Unióban alkalmazandó megfelelési szabályokról szóló .../2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
P7_TC1-COD(2012)0278

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, 511/2014/EU rendelet.)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat