Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2012/0184(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0210/2013

Texte depuse :

A7-0210/2013

Dezbateri :

PV 01/07/2013 - 16
CRE 01/07/2013 - 16

Voturi :

PV 02/07/2013 - 9.10
CRE 02/07/2013 - 9.10
PV 11/03/2014 - 9.15
CRE 11/03/2014 - 9.15
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2013)0297
P7_TA(2014)0194

Texte adoptate
PDF 279kWORD 78k
Marţi, 11 martie 2014 - Strasbourg
Inspecția tehnică periodică a autovehiculelor și remorcilor ***I
P7_TA(2014)0194A7-0210/2013
Rezoluţie
 Text

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 11 martie 2014 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind inspecţia tehnică periodică a autovehiculelor şi remorcilor şi de abrogare a Directivei 2009/40/CE (COM(2012)0380 – C7-0186/2012 – 2012/0184(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei înaintată Parlamentului şi Consiliului (COM(2012)0380),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) şi articolul 91 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în temeiul cărora Comisia a prezentat Parlamentului propunerea (C7-0186/2012),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizele motivate prezentate în cadrul Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii de către Senatul francez, Parlamentul Ciprului, Camera Inferioară a Parlamentului din Țările de Jos, Camera Superioară a Parlamentului din Țările de Jos și Parlamentul suedez, în care se susţine că proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarităţii,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European din 12 decembrie 2012(1),

–  după consultarea Comitetului Regiunilor,

–  având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 19 decembrie 2013, de a aproba poziția Parlamentului European în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru transport şi turism şi avizul Comisiei pentru industrie, cercetare şi energie, precum şi cel al Comisiei pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor (A7-0210/2013),

1.  adoptă poziţia în primă lectură prezentată în continuare(2);

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenţionează să modifice în mod substanţial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredinţează Preşedintelui/Preşedintei sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei, precum şi parlamentelor naţionale poziţia Parlamentului.

(1) JO C 44, 15.2.2013, p. 128.
(2) Prezenta poziție înlocuiește amendamentele adoptate la 2 iulie 2013 (Texte adoptate P7_TA(2013)0297).


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 11 martie 2014 în vederea adoptării Directivei 2014/…/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind inspecția tehnică periodică a autovehiculelor și a remorcilor acestora și de abrogare a Directivei 2009/40/CE
P7_TC1-COD(2012)0184

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Directiva 2014/45/UE.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate