Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2012/0185(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0199/2013

Texte depuse :

A7-0199/2013

Dezbateri :

PV 01/07/2013 - 16
CRE 01/07/2013 - 16

Voturi :

PV 02/07/2013 - 9.8
CRE 02/07/2013 - 9.8
PV 11/03/2014 - 9.16
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2013)0295
P7_TA(2014)0195

Texte adoptate
PDF 277kWORD 39k
Marţi, 11 martie 2014 - Strasbourg
Documentele de înmatriculare pentru vehicule ***I
P7_TA(2014)0195A7-0199/2013
Rezoluţie
 Text

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 11 martie 2014 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 1999/37/CE privind documentele de înmatriculare pentru vehicule (COM(2012)0381 – C7-0187/2012 – 2012/0185(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2012)0381),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 91 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora Comisia a prezentat Parlamentului propunerea (C7-0187/2012),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizele motivate prezentate în cadrul Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității de către Parlamentul din Cipru și Camera Inferioară din Țările de Jos și de Camera Superioară din Țările de Jos, în care se susține că proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 12 decembrie 2012(1),

–  după consultarea Comitetului Regiunilor,

–  având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 19 decembrie 2013, de a aproba poziția Parlamentului European în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru transport și turism (A7-0199/2013),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare(2);

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui/Președintei sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 44, 15.2.2013, p. 128.
(2) Prezenta poziție înlocuiește amendamentele adoptate la 2 iulie 2013 (Texte adoptate, P7_TA(2013)0295).


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 11 martie 2014 în vederea adoptării Directivei 2014/…/UE a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 1999/37/CE a Consiliului privind documentele de înmatriculare pentru vehicule
P7_TC1-COD(2012)0185

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Directiva 2014/46/UE.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate