Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2013/0213(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0004/2014

Předložené texty :

A7-0004/2014

Rozpravy :

Hlasování :

PV 11/03/2014 - 9.19
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2014)0198

Přijaté texty
PDF 282kWORD 42k
Úterý, 11. března 2014 - Štrasburk
Elektronická fakturace při zadávání veřejných zakázek ***I
P7_TA(2014)0198A7-0004/2014
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. března 2014 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o elektronické fakturaci při zadávání veřejných zakázek (COM(2013)0449 – C7-0208/2013 – 2013/0213(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

—  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2013)0449),

—  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7‑0208/2013),

—  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

—  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 16. října 2013(1),

—  s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 28. listopadu 2013(2),

—  s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 24. ledna 2014 zavázal schválit postoj Evropského parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie],)

—  s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

—  s ohledem na zprávu Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (A7-0004/2014),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 79, 6.3.2014, s. 67.
(2) Dosud nezveřejněno v Úředním věstníku.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 11. března 2014 k přijetí směrnice Evropského parlamenu a Rady 2014/.../EU o elektronické fakturaci při zadávání veřejných zakázek
P7_TC1-COD(2013)0213

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, směrnici 2014/55/EU.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí