Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2013/0213(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0004/2014

Esitatud tekstid :

A7-0004/2014

Arutelud :

Hääletused :

PV 11/03/2014 - 9.19
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2014)0198

Vastuvõetud tekstid
PDF 187kWORD 35k
Teisipäev, 11. märts 2014 - Strasbourg
Elektrooniliste arvete esitamine riigihangete puhul ***I
P7_TA(2014)0198A7-0004/2014
Resolutsioon
 Tekst

Euroopa Parlamendi 11. märtsi 2014. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb elektrooniliste arvete esitamist riigihangete puhul (COM(2013)0449 – C7-0208/2013 – 2013/0213(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2013)0449),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ning artiklit 114, mille alusel komisjon esitas Euroopa Parlamendile ettepaneku (C7-0208/2013),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 16. oktoobri 2013. aasta arvamust(1),

–  võttes arvesse Regioonide Komitee 28. novembri 2013. aasta arvamust(2),

–  võttes arvesse nõukogu esindaja poolt 24. jaanuari 2014. aasta kirjas võetud kohustust kiita Euroopa Parlamendi seisukoht heaks vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõikele 4,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

–  võttes arvesse siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni raportit (A7-0004/2014),

1.  võtab vastu alltoodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

(1) ELT C 79, 6.3.2014, lk 67.
(2) Euroopa Liidu Teatajas veel avaldamata.


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 11. märtsil 2014. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/…/EL, mis käsitleb e-arveldamist riigihangete puhul
P7_TC1-COD(2013)0213

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi seisukoht õigusakti (direktiiv 2014/55/EL) lõplikule kujule).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika