Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2013/0213(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0004/2014

Előterjesztett szövegek :

A7-0004/2014

Viták :

Szavazatok :

PV 11/03/2014 - 9.19
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2014)0198

Elfogadott szövegek
PDF 200kWORD 40k
2014. március 11., Kedd - Strasbourg
Az elektronikus számlázás közbeszerzésben történő alkalmazása ***I
P7_TA(2014)0198A7-0004/2014
Állásfoglalás
 Szöveg

Az Európai Parlament 2014. március 11-i jogalkotási állásfoglalása az elektronikus számlázás közbeszerzésben történő alkalmazásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2013)0449 – C7-0208/2013 – 2013/0213(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2013)0449),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 114. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7-0208/2013),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2013. október 16-i véleményére(1),

–  tekintettel a Régiók Bizottságának 2013. november 28-i véleményére(2),

–  tekintettel a Tanács képviselőjének 2014. január 24-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint elfogadja az Európai Parlament álláspontját, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikke (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–  tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság jelentésére (A7-0004/2014),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 79., 2014.3.6., 67. o.
(2) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2014. március 11-én került elfogadásra az elektronikus számlázás közbeszerzésben történő alkalmazásáról szóló 2014/.../EU európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel
P7_TC1-COD(2013)0213

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, 2014/55/EU irányelv.)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat