Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2013/0213(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0004/2014

Iesniegtie teksti :

A7-0004/2014

Debates :

Balsojumi :

PV 11/03/2014 - 9.19
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2014)0198

Pieņemtie teksti
PDF 272kWORD 39k
Otrdiena, 2014. gada 11. marts - Strasbūra
Elektronisko rēķinu ieviešana publiskā iepirkuma procedūrās ***I
P7_TA(2014)0198A7-0004/2014
Rezolūcija
 Teksts

Eiropas Parlamenta 2014. gada 11. marta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par elektronisko rēķinu ieviešanu publiskā iepirkuma procedūrās (COM(2013)0449 – C7-0208/2013 – 2013/0213(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2013)0449),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 114. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7‑0208/2013),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2013. gada 16. oktobra atzinumu(1),

–  ņemot vērā Reģionu komitejas 2013. gada 28. novembra atzinumu(2),

–  ņemot vērā Padomes pārstāvja 2014. gada 24. janvāra vēstulē pausto apņemšanos apstiprināt Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 4. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

–  ņemot vērā Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas ziņojumu (A7-0004/2014),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

(1) OV C 79, 6.3.2014., 67. lpp.
(2) Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.


Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2014. gada 11. martā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/.../ES par elektroniskajiem rēķiniem publiskā iepirkuma procedūrās
P7_TC1-COD(2013)0213

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Direktīvai 2014/55/ES.)

Juridisks paziņojums - Privātuma politika