Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2013/0213(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0004/2014

Texte depuse :

A7-0004/2014

Dezbateri :

Voturi :

PV 11/03/2014 - 9.19
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2014)0198

Texte adoptate
PDF 277kWORD 42k
Marţi, 11 martie 2014 - Strasbourg
Facturarea electronică în domeniul achizițiilor publice ***I
P7_TA(2014)0198A7-0004/2014
Rezoluţie
 Text

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 11 martie 2014 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind facturarea electronică în domeniul achizițiilor publice (COM(2013)0449 – C7-0208/2013 – 2013/0213(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2013)0449),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0208/2013),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 16 octombrie 2013(1),

–  având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 28 noiembrie 2013(2),

–  având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 24 ianuarie 2014, de a aproba poziția Parlamentului European în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor (A7-0004/2014),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 79, 6.3.2014, p. 67.
(2) Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 11 martie 2014 în vederea adoptării Directivei 2014/…/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind facturarea electronică în domeniul achizițiilor publice
P7_TC1-COD(2013)0213

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Directiva 2014/55/UE.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate