Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/0213(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0004/2014

Predkladané texty :

A7-0004/2014

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 11/03/2014 - 9.19
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2014)0198

Prijaté texty
PDF 280kWORD 38k
Utorok, 11. marca 2014 - Štrasburg
Elektronická fakturácia vo verejnom obstarávaní ***I
P7_TA(2014)0198A7-0004/2014
Uznesenie
 Text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 11. marca 2014 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o elektronickej fakturácii vo verejnom obstarávaní (COM(2013)0449 – C7-0208/2013 – 2013/0213(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2013)0449),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0208/2013),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zo 16. októbra 2013(1),

–  so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z 28. novembra 2013(2),

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 24. januára 2014, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre vnútorné veci a ochranu spotrebiteľov (A7-0004/2014),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 79, 6.3.2014, s. 67.
(2) Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 11. marca 2014 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/.../EÚ o elektronickej fakturácii vo verejnom obstarávaní
P7_TC1-COD(2013)0213

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, smernici 2014/55/EÚ.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia