Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2013/0367(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0111/2014

Iesniegtie teksti :

A7-0111/2014

Debates :

Balsojumi :

PV 11/03/2014 - 9.20
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2014)0199

Pieņemtie teksti
PDF 271kWORD 36k
Otrdiena, 2014. gada 11. marts - Strasbūra
Lauku saimniecību struktūras apsekojumi un lauksaimnieciskās ražošanas metožu apsekojums ***I
P7_TA(2014)0199A7-0111/2014
Rezolūcija
 Teksts

Eiropas Parlamenta 2014. gada 11. marta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz 2014.–2018. gada perioda finanšu shēmu groza Regulu (EK) Nr. 1166/2008, kas attiecas uz lauku saimniecību struktūras apsekojumiem un lauksaimnieciskās ražošanas metožu apsekojumu (COM(2013)0757 – C7-0390/2013 – 2013/0367(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Parlamentam un Padomei (COM(2013)0757),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 338. panta 1. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0390/2013),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

–  ņemot vērā Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas ziņojumu (A7-0111/2014),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.


Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2014. gada 11. martā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. .../2014, ar ko attiecībā uz finanšu shēmu 2014.–2018. gadam groza Regulu (EK) Nr. 1166/2008
P7_TC1-COD(2013)0367

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Regulai (ES) Nr. 378/2014.)

Juridisks paziņojums - Privātuma politika