Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/0367(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0111/2014

Predkladané texty :

A7-0111/2014

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 11/03/2014 - 9.20
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2014)0199

Prijaté texty
PDF 282kWORD 41k
Utorok, 11. marca 2014 - Štrasburg
Štrukturálne zisťovania fariem a zisťovanie metód poľnohospodárskej výroby ***I
P7_TA(2014)0199A7-0111/2014
Uznesenie
 Text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 11. marca 2014 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1166/2008 o štrukturálnych zisťovaniach fariem a zisťovaní metód poľnohospodárskej výroby, pokiaľ ide o finančný rámec na obdobie rokov 2014 – 2018 (COM(2013)0757 – C7-0390/2013 – 2013/0367(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2013)0757),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 338 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0390/2013),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (A7-0111/2014),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 11. marca 2014 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2014, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1166/2008, pokiaľ ide o finančný rámec na obdobie rokov 2014 – 2018
P7_TC1-COD(2013)0367

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) č. 378/2014.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia