Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Přijaté texty
Úterý, 4. února 2014 - Štrasburk
 Zahrnutí Grónska do provádění Kimberleyského systému certifikace ***I
 Členství Grónska v Kimberleyském systému certifikace *
 Přechod na úhrady a inkasa prováděné v rámci celé Unie ***I
 Dohoda z Kapského Města z roku 2012 o provedení ustanovení protokolu z roku 1993 týkajícího se Mezinárodní úmluvy z Torremolinos o bezpečnosti rybářských plavidel z roku 1977 ***
 29. výroční zpráva o kontrole uplatňování práva EU (2011)
 Žádost o ochranu poslanecké imunity Lary Comiové
 Žádost, aby byl pan Zbigniew Ziobro zbaven poslanecké imunity
 Podpora volného pohybu zjednodušením přijímání některých veřejných listin ***I
 Klasifikace, označování a balení látek a směsí ***I
 Autorské právo a práva s ním související a licence pro více území k právům k užití hudebních děl online ***I
 Trestněprávní postih za obchodování zasvěcených osob a manipulaci s trhem ***I
 Investiční projekty do energetické infrastruktury ***I
 Jmenování člena Účetního dvora (Klaus-Heiner LEHNE - DE)
 Účetní dvůr
 Účelnost právních předpisů EU, subsidiarita a proporcionalita – zlepšení právních předpisů
 Plán proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové identity
 Uplatňování směrnice o nekalých obchodních praktikách
 Srovnávací přehled EU o soudnictví
 Místní a regionální dopady rozvoje inteligentních sítí
 Malé zemědělské podniky
 Integrovaný trh doručování balíků pro růst elektronického obchodu
 Migrantky bez dokladů v Evropské unii
 Ocelářství v Evropě
Texty (700 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí