Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 2014 - Στρασβούργο
 Συμμετοχή της Γροιλανδίας στην εφαρμογή του συστήματος πιστοποίησης της διαδικασίας Κίμπερλυ ***I
 Συμμετοχή της Γροιλανδίας στο σύστημα πιστοποίησης της διαδικασίας Κίμπερλυ *
 Μετάβαση σε μεταφορές πιστώσεων και άμεσες χρεώσεις σε ολόκληρη την Ένωση ***I
 Συμφωνία του Κέιπ Τάουν του 2012 για την εφαρμογή των διατάξεων του πρωτοκόλλου του 1993 σχετικά με τη Διεθνή Σύμβαση Torremolinos του 1977 για την ασφάλεια των αλιευτικών σκαφών ***
 Εικοστή ένατη ετήσια έκθεση για τον έλεγχο της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ (2011)
 Αίτηση υπεράσπισης της βουλευτικής ασυλίας της Lara Comi
 Αίτηση άρσης της κοινοβουλευτικής ασυλίας του Zbigniew Ziobro
 Προώθηση της ελεύθερης κυκλοφορίας μέσω της απλούστευσης της αποδοχής ορισμένων δημοσίων εγγράφων στην ΕΕ ***I
 Ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία ουσιών και μειγμάτων ***I
 Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικά δικαιώματα και χορήγηση αδειών πολλαπλής εδαφικής ισχύος για μουσικά έργα και για επιγραμμικές χρήσεις ***I
 Ποινικές κυρώσεις για καταχρήσεις εμπιστευτικών πληροφοριών και για χειραγώγηση αγοράς ***I
 Επενδυτικά σχέδια σε ενεργειακή υποδομή ***I
 Oρισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Klaus-Heiner LEHNE - Γερμανία)
 Ελεγκτικό Συνέδριο
 Καταλληλότητα του κανονιστικού πλαισίου της ΕΕ και επικουρικότητα και αναλογικότητα - βελτίωση της νομοθεσίας
 Ομοφοβία και διακρίσεις λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου
 Εφαρμογή της οδηγίας για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές
 Πίνακας αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης
 Τοπικές και περιφερειακές συνέπειες της ανάπτυξης ευφυών δικτύων
 Το μέλλον των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων
 Ολοκληρωμένη αγορά παράδοσης δεμάτων για την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου
 Μετανάστριες που δεν διαθέτουν επίσημα έγγραφα στην Ευρωπαϊκή Ένωση
 Χαλυβουργία στην Ευρώπη
Κείμενα (1045 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου