Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Teisipäev, 4. veebruar 2014 - Strasbourg
 Gröönimaa kaasamine Kimberley protsessi sertifitseerimissüsteemi rakendamisse ***I
 Gröönimaa osalemine Kimberley protsessi sertifitseerimissüsteemis *
 Üleminek ELi kreedit- ja otsekorraldustele ***I
 2012. aasta Kaplinna leping 1977. aasta Torremolinose kalapüügilaevade ohutuse rahvusvahelise konventsiooniga seotud 1993. aasta protokolli sätete rakendamise kohta ***
 29. aastaaruanne ELi õiguse kohaldamise järelevalve kohta (2011)
 Parlamendiliikme Lara Comi puutumatuse kaitsmise taotlus
 Parlamendiliikme Zbigniew Ziobro puutumatuse äravõtmise taotlus
 Vaba liikumise edendamine, lihtsustades teatavate avalike dokumentide vastuvõtmist ***I
 Ainete ja segude klassifitseerimine, märgistamine ja pakendamine ***I
 Autoriõigus ja sellega kaasnevad õigused ning muusikateoste internetiõiguste multiterritoriaalne litsentsimine ***I
 Siseteabe alusel kauplemise ja turuga manipuleerimise korral kohaldatavad kriminaalkaristused ***I
 Energeetikataristu investeerimisprojektid ***I
 Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine (Klaus-Heiner LEHNE - DE)
 Kontrollikoda
 ELi õigusloome kvaliteet ning subsidiaarsus ja proportsionaalsus - parem õigusloome
 Homofoobia ning seksuaalse sättumuse ja sooidentiteedi alusel toimuv diskrimineerimine
 Ebaausaid kaubandustavasid käsitleva direktiivi rakendamine
 ELi õiguskaitse tulemustabel
 Nutivõrkude arendamise kohalikud ja piirkondlikud tagajärjed
 Väikesed põllumajandusettevõtted
 E-kaubanduse arengut toetav ühtne pakiveoturg
 Ebaseaduslikult sisserännanud naised Euroopa Liidus
 Euroopa terasetööstus
Tekstid (652 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika