Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Hyväksytyt tekstit
Tiistai 4. helmikuuta 2014 - Strasbourg
 Grönlannin ottaminen mukaan Kimberleyn prosessin sertifiointijärjestelmän täytäntöönpanoon ***I
 Grönlannin osallistuminen Kimberleyn prosessin sertifiointijärjestelmään *
 Siirtyminen unionin laajuisiin tilisiirtoihin ja suoraveloituksiin ***I
 Vuoden 2012 Kapkaupungin sopimus Torremolinoksessa 1977 tehtyyn kalastusalusten turvallisuutta koskevaan kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuonna 1993 tehdyn pöytäkirjan määräysten täytäntöönpanosta ***
 29. vuosikertomus Euroopan unionin oikeuden soveltamisen valvonnasta (2011)
 Lara Comin parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö
 Zbigniew Ziobron parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö
 Vapaan liikkuvuuden edistäminen yksinkertaistamalla tiettyjen julkisten asiakirjojen hyväksymistä ***I
 Aineiden ja seosten luokitus, merkinnät ja pakkaaminen ***I
 Tekijänoikeus ja lähioikeudet ja monta aluetta kattava musiikkiteosten oikeuksien lisensointi verkkokäyttöä varten ***I
 Sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista määrättävät rikosoikeudelliset seuraamukset ***I
 Energiainfrastruktuuriin liittyvät investointihankkeet ***I
 Jäsenen nimittäminen tilintarkastustuomioistuimeen (Klaus-Heiner LEHNE - DE)
 Tilintarkastustuomioistuin
 EU:n sääntelyn tila ja toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteet – parempi säädöskäytäntö
 Homofobia ja seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoli-identiteettiin perustuva syrjintä
 Sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskevan direktiivin täytäntöönpano
 EU:n oikeusalan tulostaulu
 Älykkäiden verkkojen kehittämisen paikalliset ja alueelliset seuraukset
 Pienet maatilat
 Yhdennetyt paketinjakelumarkkinat sähköisen kaupankäynnin edistämiseksi
 Paperittomat maahanmuuttajanaiset Euroopan unionissa
 Eurooppalainen terästeollisuus
Tekstit (682 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö