Prethodno 
 Sljedeće 
PVTACRE
Usvojeni tekstovi
Utorak, 4. veljače 2014. - Strasbourg
 Uključenje Grenlanda u provedbu programa certificiranja Procesa Kimberley ***I
 Sudjelovanje Grenlanda u postupku certificiranja Procesa Kimberley *
 Prijelaz na kreditne transfere i izravna terećenja na razini cijele Unije ***I
 Sporazum iz Cape Towna iz 2012. o provedbi odredbi Protokola iz Torremolinosa iz 1993. koji se odnosi na Međunarodnu konvenciju iz Torremolinosa iz 1977. o sigurnosti ribarskih brodova ***
 29. godišnje izvješće o praćenju primjene prava EU-a (2011.)
 Zahtjev za zaštitu parlamentarnog imuniteta Lare Comi
 Zahtjev za oduzimanjem parlamentarnog imuniteta Zbigniewu Ziobri
 Poticanje slobodnog kretanja građana i poduzeća pojednostavljenjem priznavanja određenih javnih isprava ***I
 Razvrstavanje, označivanje i pakiranje tvari i smjesa ***I
 Autorska i srodna prava i izdavanje dozvola važećih u više zemalja za internetsko korištenje glazbenim djelima ***I
 Kaznene sankcije za trgovanje na temelju povlaštenih informacija i manipuliranje tržištem ***I
 Investicijski projekti u području energetske infrastrukture ***I
 Imenovanje člana Revizorskog suda (Klaus-Heiner LEHNE - DE)
 Revizorski sud
 Prikladnost propisa, supsidijarnost i proporcionalnost u EU-u - bolje zakonodavstvo
 Plan protiv homofobije i diskriminacije na temelju spolne orijentacije ili rodnog identiteta
 Provedba Direktive o nepoštenoj poslovnoj praksi
 Analiza stanja u pravosuđu EU-a
 Lokalne i regionalne posljedice razvoja pametnih mreža
 Mala poljoprivredna gospodarstva
 Integrirano tržište dostave paketa u svrhu rasta elektroničke trgovine
 Migrantice bez osobnih dokumenata u Europskoj uniji
 Industrija čelika u Europi
Tekstovi (688 kb)
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti