Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Priimti tekstai
Antradienis, 2014 m. vasario 4 d. - Strasbūras
 Grenlandijos dalyvavimas Kimberlio proceso sertifikavimo schemoje ***I
 Grenlandijos dalyvavimas Kimberlio proceso sertifikavimo schemoje *
 Perėjimas prie Sąjungos kredito pervedimų ir tiesioginio debeto operacijų ***I
 2012 m. Keiptauno susitarimas dėl 1977 m. Tarptautinės Toremolinoso konvencijos dėl žvejybos laivų saugos 1993 m. Toremolinoso protokolo nuostatų įgyvendinimo ***
 29-oji metinė ES teisės taikymo stebėjimo ataskaita (2011 m.)
 Prašymas ginti Parlamento narės Laros Comi umunitetą
 Prašymas atšaukti Parlamento nario Zbigniewo Ziobro imunitetą
 Laisvo judėjimo skatinimas supaprastinant tam tikrų viešųjų dokumentų pripažinimą ***I
 Cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimas, ženklinimas ir pakavimas ***I
 Autorių teisės, gretutinės teisės ir daugiateritorių licencijų naudoti muzikos kūrinius internete teikimas ***I
 Baudžiamosios sankcijos už prekybą vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija ir už manipuliavimą rinka ***I
 Energetikos infastruktūros investiciniai projektai ***I
 Audito Rūmų nario skyrimas (Klaus Heiner LEHNE, DE)
 Audito Rūmai
 ES reglamentavimo kokybė, subsidiarumas ir proporcingumas. Geresnė teisėkūra
 Homofobija ir diskriminacija dėl seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės
 Nesąžiningos komercinės veiklos direktyvos taikymas
 ES teisingumo rezultatų suvestinė
 Pažangiųjų elektros energijos tinklų kūrimo pasekmės vietos ir regioniniu lygmenimis
 Mažos žemės ūkio valdos
 Integruota siuntinių pristatymo rinka ES e. prekybos augimui paskatinti
 Dokumentų neturinčios migrantės Europos Sąjungoje
 Europos plieno pramonė
Tekstai (668 kb)
Teisinė informacija - Privatumo politika