Preċedenti 
 Li jmiss 
PVTACRE
Testi adottati
It-Tlieta, 4 ta' Frar 2014 - Strasburgu
 L-inklużjoni tal-Groenlandja fl-implimentazzjoni tal-iskema ta' ċertifikazzjoni Kimberley Process ***I
 Il-parteċipazzjoni tal-Groenlandja fl-iskema taċ-ċertifikazzjoni tal-Proċess ta' Kimberley *
 Migrazzjoni lejn trasferimenti ta' kreditu u debiti diretti mal-Unjoni kollha ***I
 Torremolinos tal-1977 għas-Sikurezza tal-Bastimenti tas-Sajd, jew biex jaderixxu miegħu ***
 Id-29 Rapport Annwali dwar il-Monitoraġġ tal-Applikazzjoni tal-Liġi tal-UE (2011)
 Talba għall-ħarsien tal-immunità u l-privileġġi ta' Lara Comi
 Talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Zbigniew Ziobro
 Il-promozzjoni tal-moviment liberu permezz tas-simplifikazzjoni tal-aċċettazzjoni ta' ċerti dokumenti pubbliċi ***I
 Il-klassifikazzjoni, l-ittikkettar u l-imballaġġ tas-sustanzi u t-taħlitiet ***I
 Immaniġġjar kollettiv tad-drittijiet tal-awtur u drittijiet relatati u ħruġ ta’ liċenzji multiterritorjali ta’ drittijiet f’xogħlijiet mużikali għal użu online fis-suq intern ***I
 Sanzjonijiet kriminali għal abbuż minn informazzjoni privileġġata u manipulazzjoni tas-suq ***I
 Proġetti ta’ investiment fl-infrastruttura tal-enerġija ***I
 Il-ħatra proposta ta' Klaus Heiner Lehne bħala Membru tal-Qorti tal-Awdituri
 Il-Qorti tal-Awdituri
 Idoneità regolatorja tal-UE u sussidjarjetà u proporzjonalità - tfassil aħjar tal-liġijiet
 Pjan direzzjonali tal-UE kontra l-omofobija u d-diskriminazzjoni abbażi tal-orjentazzjoni sesswali u l-identità tal-ġeneru
 L-implimentazzjoni tad-Direttiva dwar Prattiki Kummerċjali Żleali
 It-Tabella ta' Valutazzjoni tal-Ġustizzja tal-UE
 Il-konsegwenzi lokali u reġjonali tal-iżvilupp ta' grids intelliġenti
 Il-futur tal-azjendi agrikoli żgħar
 Suq integrat għall-konsenja tal-pakketti għat-tkabbir tal-kummerċ elettroniku fl-UE
 Migranti Nisa Mingħajr Dokumenti fl-Unjoni Ewropea
 L-industrija tal-azzar fl-Ewropa
Testi (710 kb)
Avviż legali - Politika tal-privatezza