Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Aangenomen teksten
Dinsdag 4 februari 2014 - Straatsburg
 Opname van Groenland in de tenuitvoerlegging van de Kimberleyprocescertificering ***I
 Deelname van Groenland aan de Kimberleyprocescertificering *
 Migratie naar overschrijvingen in de hele Unie en automatische afschrijvingen ***I
 Overeenkomst van Kaapstad van 2012 inzake de tenuitvoerlegging van de bepalingen van het protocol van 1993 bij het Internationaal Verdrag van Torremolinos voor de beveiliging van vissersvaartuigen van 1977 ***
 29e jaarverslag over de controle op de toepassing van het EU-recht (2011)
 Verzoek om verdediging van de parlementaire immuniteit van Lara Comi
 Verzoek om opheffing van de parlementaire immuniteit van Zbigniew Ziobro
 Bevordering van het vrije verkeer door vereenvoudigde aanvaarding van bepaalde openbare akten ***I
 Indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels ***I
 Auteursrechten en naburige rechten en de afgifte van multiterritoriale licenties voor het online-gebruik van rechten op muziekwerken ***I
 Strafrechtelijke sancties op handelen met voorkennis en marktmanipulatie ***I
 Investeringsprojecten met betrekking tot energie-infrastructuur ***I
 Benoeming van een lid van de Rekenkamer
 Rekenkamer
 Gezonde EU-regelgeving en subsidiariteit en evenredigheid - beter wetgeven
 Homofobie en discriminatie op grond van seksuele gerichtheid of genderidentiteit
 Toepassing van Richtlijn oneerlijke handelspraktijken
 Het EU-scorebord voor justitie
 Plaatselijke en regionale gevolgen van de ontwikkeling van slimme netwerken
 Kleine landbouwbedrijven
 Een geïntegreerde markt van pakketbestellingen ter bevordering van de groei van de elektronische handel
 Vrouwelijke migranten zonder papieren in de Europese Unie
 Staalindustrie in Europa
Teksten (690 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid