Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Texte adoptate
Marţi, 4 februarie 2014 - Strasbourg
 Includerea Groenlandei în punerea în aplicare a sistemului de certificare a Procesului Kimberley ***I
 Participarea Groenlandei la sistemul de certificare a Procesului Kimberley *
 Migrarea la operațiuni de transfer de credit și de debitare directă efectuate la nivelul Uniunii ***I
 Acordul de la Cape Town din 2012 privind punerea în aplicare a dispozițiilor Protocolului din 1993 referitor la Convenția internațională de la Torremolinos din 1977 pentru siguranța navelor de pescuit ***
 Al 29-lea raport anual privind monitorizarea aplicării dreptului UE (2011)
 Cerere de apărare a imunității parlamentare a dnei Lara Comi
 Cerere de ridicare a imunităţii parlamentare a dlui Zbigniew Ziobro
 Promovarea liberei circulații prin simplificarea acceptării anumitor documente oficiale ***I
 Clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor ***I
 Drepturile de autor și drepturile conexe și acordarea de licențe multiteritoriale pentru drepturile asupra operelor muzicale pentru utilizări online ***I
 Sancțiunile penale pentru utilizările abuzive ale informațiilor privilegiate și manipulările pieței ***I
 Proiectele de investiții în infrastructura energetică ***I
 Numirea unui membru al Curţii de Conturi (Klaus-Heiner LEHNE - DE)
 Curtea de Conturi
 Adecvarea reglementărilor UE, subsidiaritatea şi proporţionalitatea - o mai bună legiferare
 Homofobia și discriminarea pe motiv de orientare sexuală și identitate de gen
 Aplicarea Directivei privind practicile comerciale neloiale
 Tabloul de bord al UE privind justiția
 Consecinţele la nivel local și regional ale dezvoltării reţelelor inteligente
 Micile exploataţii agricole
 O piață integrată a serviciilor de livrare a coletelor pentru dezvoltarea comerțului electronic
 Femeile migrante fără acte de identitate în Uniunea Europeană
 Industria siderurgică în Europa
Texte (718 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate