Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Sprejeta besedila
Torek, 4. februar 2014 - Strasbourg
 Vključitev Grenlandije v izvajanje sistema potrjevanja procesa Kimberley ***I
 Udeležba Grenlandije v sistemu potrjevanja procesa Kimberley *
 Prehod na kreditne prenose in direktne bremenitve po vsej Uniji ***I
 Capetownski sporazum iz leta 2012 o izvajanju določb Protokola iz leta 1993, ki se nanaša na Mednarodno konvencijo iz Torremolinosa o varnosti ribiških plovil iz leta 1977 ***
 29. letno poročilo o spremljanju uporabe prava EU (2011)
 Zahteva za zaščito poslanske imunitete Lare Comi
 Zahteva za odvzem poslanske imunitete Zbigniewu Ziobru
 Spodbujanje prostega gibanja s poenostavitvijo sprejemanja nekaterih javnih listin ***I
 Razvrščanje, označevanje in pakiranje snovi ter zmesi ***I
 Avtorske in sorodne pravice ter izdajanje večozemeljskih licenc za pravice za glasbena dela za spletno uporabo ***I
 Kazenske sankcije za trgovanje na podlagi notranjih informacij in tržno manipulacijo ***I
 Investicijski projekti na področju energetske infrastrukture ***I
 Imenovanje člana Računskega sodišča (Klaus-Heiner LEHNE - DE)
 Računsko sodišče
 Ustreznost predpisov, subsidiarnost in sorazmernost v EU
 Časovni načrt za boj proti homofobiji in diskriminaciji na podlagi spolne usmerjenosti in spolne identitete
 Uporaba Direktive o nepoštenih poslovnih praksah podjetij
 Pregled stanja na področju pravosodja v EU
 Lokalne in regionalne posledice razvoja pametnih omrežij
 Mala kmetijska gospodarstva
 Integriran trg dostave paketov za rast elektronskega poslovanja
 Priseljenke brez dokumentov v Evropski uniji
 Jeklarska industrija v Evropi
Besedila (645 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov