Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Hyväksytyt tekstit
Keskiviikko 5. helmikuuta 2014 - Strasbourg
 Päätös olla vastustamatta täytäntöönpanotoimenpidettä: siviili-ilmailun lentomiehistöä koskevat tekniset vaatimukset ja hallinnolliset menettelyt
 Päätös olla vastustamatta delegoitua säädöstä: Euroopan rakenne- ja investointirahastoissa harjoitettavaa kumppanuutta koskevat eurooppalaiset käytännesäännöt
 Kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytykset kausityötä varten ***I
 Atlantin isosilmätonnikalan tuonti ***I
 EU:n ja Gabonin kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamista koskeva pöytäkirja ***
 Euroopan unionin sekä Grönlannin ja Tanskan kuningaskunnan väliset suhteet *
 Luonnonkatastrofeja ja ihmisen aiheuttamia katastrofeja koskevat vakuutukset
 Euroopan keskuspankin valvontaelimen varapuheenjohtajan nimittäminen
 Euroopan unionin ja Sveitsin valaliiton sopimus niiden kilpailulainsäädännön soveltamista koskevasta yhteistyöstä ***
 Kilpailupolitiikan täytäntöönpanoa koskevat unionin yhteistyösopimukset – tulevat toimet
 Jäsenvaltioiden valtuuttaminen ratifioimaan asekauppasopimus Euroopan unionin edun vuoksi ***
 Asekauppasopimus
 Polkumyynnillä muista kuin EU:n jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta ja muista kuin EU:n jäsenvaltioista tapahtuvalta tuetulta tuonnilta suojautuminen ***I
 Yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen ***I
 Räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäviksi tarkoitetut laitteet ja suojajärjestelmät ***I
 Siviilikäyttöön tarkoitetut räjähdystarvikkeet ***I
 Muut kuin itsetoimivat vaa'at ***I
 Sähkömagneettinen yhteensopivuus ***I
 Tietyllä jännitealueella toimivat sähkölaitteet ***I
 Hissit ja hissien turvakomponentit ***I
 Yksinkertaiset paineastiat ***I
 Mittauslaitteet ***I
 Matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettava korvaus ja apu ***I
 Maksukyvyttömyysmenettelyt ***I
 Ilmasto- ja energiapolitiikan puitteet vuoteen 2030
Tekstit (768 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö