Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Priimti tekstai
Trečiadienis, 2014 m. vasario 5 d. - Strasbūras
 Neprieštaravimas įgyvendinimo priemonei: su civilinės aviacijos orlaivių įgula susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros
 Neprieštaravimas deleguotajam aktui: Europos struktūrinių ir investicinių fondų Europos partnerystės elgesio kodeksas
 Trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir apsigyvenimo sezoninio darbo tikslais sąlygos ***I
 Atlanto didžiaakių tunų importas ***I
 ES ir Gabono protokolas, kuriuo nustatomos žvejybos partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas ***
 ES bei Grenlandijos ir Danijos Karalystės santykiai *
 Draudimas nuo gaivalinių ir antropogeninių nelaimių
 Europos Centrinio Banko priežiūros valdybos pirmininko pavaduotojo skyrimas
 Europos Sąjungos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimas dėl bendradarbiavimo taikant konkurencijos teisės aktus ***
 ES bendradarbiavimo susitarimai konkurencijos politikos įgyvendinimo srityje. Tolesnė veikla
 Valstybių narių įgaliojimas Europos Sąjungos interesais ratifikuoti Sutartį dėl prekybos ginklais ***
 Sutartis dėl prekybos ginklais
 Apsauga nuo importo dempingo kaina ir subsidijuoto importo iš ES narėmis nesančių valstybių ***I
 Bendros žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis ***I
 Potencialiai sprogioje aplinkoje naudojama įranga ir apsaugos sistemos ***I
 Civiliniam naudojimui skirti sprogmenys ***I
 Neautomatinės svarstyklės ***I
 Elektromagnetinis suderinamumas ***I
 Tam tikrose įtampos ribose skirti naudoti elektros įrenginiai ***I
 Liftų ir lifto saugos įtaisai ***I
 Paprastieji slėginiai indai ***I
 Matavimo priemonės ***I
 Kompensavimas ir pagalba keleiviams atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju ***I
 Bankroto bylos ***I
 2030 m. klimato ir energetikos politikos strategija
Tekstai (757 kb)
Teisinė informacija - Privatumo politika