Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Texte adoptate
Miercuri, 5 februarie 2014 - Strasbourg
 Decizia de a nu formula obiecțiuni la o măsură de executare: cerințe tehnice și proceduri administrative referitoare la personalul navigant din aviația civilă
 Decizia de a nu formula obiecțiuni la o măsură de executare: Codul european de conduită referitor la parteneriat, în cadrul fondurilor structurale și de investiții europene
 Condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe în vederea ocupării unor locuri de muncă sezoniere ***I
 Importurile de ton obez de Atlantic ***I
 Protocolul UE-Gabon de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului ***
 Relaţiile dintre UE, pe de o parte, şi Groenlanda şi Regatul Danemarcei, pe de altă parte *
 Asigurarea împotriva dezastrelor naturale și a celor provocate de om
 Desemnarea Vicepreședintelui Consiliului de supraveghere al Băncii Centrale Europene
 Acord între Uniunea Europeană și Confederația Elvețiană referitor la cooperarea în ceea ce privește aplicarea legislațiilor acestora în domeniul concurenței ***
 Acordurile UE de cooperare privind aplicarea politicii în domeniul concurenței - calea de urmat
 Autorizarea statelor membre să ratifice, în interesul Uniunii Europene, Tratatul privind comerțul cu arme ***
 Tratatul privind comerțul cu arme
 Protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping şi unor subvenții din partea țărilor care nu sunt membre ale UE ***I
 Respectarea normelor politicii comune în domeniul pescuitului ***I
 Echipamentele și sistemele de protecție destinate utilizării în atmosfere potențial explozive ***I
 Explozivii de uz civil ***I
 Instrumentele de cântărire neautomate ***I
 Compatibilitatea electromagnetică ***I
 Echipamentele electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune ***I
 Ascensoarele și componentele de siguranță pentru ascensoare ***I
 Recipientele simple sub presiune ***I
 Mijloacele de măsurare ***I
 Compensarea și asistența acordată pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și a anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor ***I
 Procedurile de insolvență ***I
 Un cadru pentru 2030 pentru politici în domeniul climei și al energiei
Texte (818 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate