Prejšnje 
 Naslednje 
ZapisnikGlasovanjaPoimensko glasovanjeSprejeta besedilaDobesedni zapis
Sprejeta besedila
Sreda, 5. februar 2014 - Strasbourg
 Nenasprotovanje izvedbenemu ukrepu: tehnične zahteve in upravni postopki za letalsko osebje v civilnem letalstvu
 Nenasprotovanje delegiranemu aktu: Evropski kodeks dobre prakse za partnerstvo v okviru evropskih strukturnih in investicijskih skladov
 Pogoji za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav zaradi sezonskega dela ***I
 Uvoz atlantskega veleokega tuna ***I
 Protokol med Evropsko unijo in Gabonsko republiko o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka iz Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju ***
 Odnosi med EU na eni strani in Grenlandijo ter Kraljevino Dansko na drugi strani *
 Zavarovanje pred naravnimi nesrečami in nesrečami, ki jih povzroči človek
 Imenovanje podpredsednika Nadzornega odbora Evropske centralne banke
 Sporazum med Evropsko unijo in Švicarsko konfederacijo o sodelovanju pri uporabi njunega konkurenčnega prava ***
 Sporazumi EU o sodelovanju na področju izvrševanja politike konkurence - pot naprej
 Pooblastitev držav članic za ratifikacijo pogodbe o trgovini z orožjem v interesu Evropske unije ***
 Pogodba o trgovini z orožjem
 Zaščita proti dampinškemu in subvencioniranemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti ***I
 Skladnost s pravili skupne ribiške politike ***I
 Oprema in zaščitni sistemi, namenjeni za uporabo v potencialno eksplozivnih atmosferah ***I
 Eksplozivi za civilno uporabo ***I
 Neavtomatske tehtnice ***I
 Elektromagnetna združljivost ***I
 Električna oprema, konstruirana za uporabo znotraj določenih napetostnih mej ***I
 Dvigala in varnostni sestavni deli za dvigala ***I
 Enostavne tlačne posode ***I
 Merilni instrumenti ***I
 Odškodnina in pomoč potnikom v primerih zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov ***I
 Postopki v primeru insolventnosti ***I
 Okvir podnebne in energetske politike do 2030
Besedila (699 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov