Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Vedtagne tekster
Torsdag den 6. februar 2014 - Strasbourg
 Afvikling af kreditinstitutter og visse investeringsselskaber inden for rammerne af en fælles afviklingsmekanisme og en fælles bankafviklingsfond ***I
 Beslutning, jf. forretningsordenens artikel 88, stk. 2 og 3, om forslag til Kommissionens forordning vedrørende oprindelsesland eller herkomststed for fersk, kølet eller frosset svine- fåre- og gedekød
 Afgørelse om ikke at gøre indsigelse: fastsættelse af den mængde kvoter for drivhusgasemissioner, der skal auktioneres i 2013-2020
 Situationen i Ukraine
 Situationen i Syrien
 Situationen i Egypten
 Topmøde EU-Rusland
 Statusrapport 2013 for Bosnien-Hercegovina
 Statusrapport 2013 for Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien
 Statusrapport 2013 for Montenegro
 Udryddelse af kønslemlæstelse af piger og kvinder
 NAIADES II: Handlingsprogram til støtte af transport ad indre vandveje
 Situationen i Thailand
 Ret til uddannelse i Transnistrien
 Bahrain, især sagerne om Nabeel Rajab, Abdulhadi al-Khawaja og Ibrahim Sharif
Tekster (515 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik