Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Aangenomen teksten
Donderdag 6 februari 2014 - Straatsburg
 Afwikkeling van kredietinstellingen en bepaalde beleggingsondernemingen in het kader van een gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme en een gemeenschappelijk bankenafwikkelingsfonds ***I
 Aanbeveling voor een besluit overeenkomstig artikel 88, leden 2 en 3 van het Reglement, over de ontwerpverordening van de Commissie betreffende het land van oorsprong of plaats van herkomst voor vers, gekoeld of diepgevroren vlees van varkens, schapen, geiten en pluimvee
 Besluit om geen bezwaar te maken tegen een gedelegeerde handeling: de ter veiling aan te bieden hoeveelheden broeikaseffectgassen voor de periode 2013-2020
 Situatie in Oekraïne
 Situatie in Syrië
 Situatie in Egypte
 Top EU-Rusland
 Voortgangsverslag 2013 over Bosnië en Herzegovina
 Voortgangsverslag 2013 over de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië
 Voortgangsverslag 2013 over Montenegro
 Uitbannen van vrouwelijke genitale verminking
 NAIADES II: een actieprogramma ter ondersteuning van het vervoer over binnenwateren
 Situatie in Thailand
 Recht op onderwijs in de regio Trans-Dnjestrië
 Bahrein, met name de zaak van Nabeel Rajab, Abdulhadi al-Khawaja en Ibrahim Sharif
Teksten (543 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid