Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Torsdagen den 6 februari 2014 - Strasbourg
 Rekonstruktion av kreditinstitut och vissa värdepappersföretag inom ramen för en gemensam rekonstruktionsmekanism och gemensam bankrekonstruktionsfond ***I
 Ursprungsland eller härkomstort för färskt, kylt och fryst kött från svin, får, get och fjäderfä
 Beslut att inte invända mot en genomförandeåtgärd: utsläppsrätter för växthusgas som ska auktioneras ut 2013–2020
 Situationen i Ukraina
 Situationen i Syrien
 Situationen i Egypten
 Toppmötet mellan EU och Ryssland
 2013 års framstegsrapport om Bosnien och Hercegovina
 2013 års framstegsrapport om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien
 2013 års framstegsrapport om Montenegro
 Utrotande av kvinnlig könsstympning
 Naiades II – ett handlingsprogram till stöd för transporter på inre vattenvägar
 Situationen i Thailand
 Rätt till utbildning i regionen Transnistrien
 Bahrain, särskilt fallen Nabeel Rajab, Abdulhadi al-Khawaja och Ibrahim Sharif
Texter (515 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy